nieuws

Nibe-SVV boort nieuwe markten aan

Archief

“Nibe-SVV is op de goede weg. De laatste cijfers laten weer een positief operationeel resultaat zien en de omzet is gestegen, maar ik ben nog niet tevreden”, zegt Peter Tersteeg, sinds 1 februari aan het roer bij het landelijke opleidingsinstituut. Op zoek naar winstgevendheid boort Nibe-SVV nieuwe markten aan en worden samenwerkingsmogelijkheden onderzocht.

Bij zijn aantreden trof Tersteeg een “introvert productgericht instituut aan”. De opdracht die hij van de aandeelhouders, Verbond van Verzekeraars en Nederlandse Vereniging van Banken, meekreeg was duidelijk: Nibe-SVV moet een extrovert marktgericht bedrijf worden dat structureel winstgevend is.
Tersteeg zag het als zijn taak om Nibe-SVV bekend te maken. “We moeten laten zien dat we er zijn en we moeten trots zijn op wat we presteren. En…niet onbelangrijk, er moet structureel winst gemaakt worden.” Over de jongste cijfers wil Tersteeg het niet hebben. “Dat kan niet, want de raad van commissarissen moet de cijfers nog goedkeuren en daarna moet er nog een aandeelhoudersvergadering belegd worden.” Tersteeg wil wel kwijt dat in het huidige cursusjaar 2004/2005 de afschrijving op de goodwill verleden tijd is, wat positief uitwerkt op de cijfers.
Hij is er verder van overtuigd dat de waarde van Nibe-SVV niet in geld is uit te drukken. “Onze daadwerkelijke waarde, kennis en inhoud, zal je niet op de balans terugvinden. Het exploiteren hiervan wordt weerspiegeld in de winst- en verliesrekening.”
IFK
Onder leiding van Tersteeg is een strategisch plan opgesteld, waarbij wordt ingezet op het ontwikkelen van een nieuw didactisch model, activiteiten op het gebied van e-learning en de markt opzoeken. “Als er partijen zijn die de uitvoering van ons strategisch plan kunnen versnellen, dan moet je daar naar kijken”, vindt Tersteeg. Hij bevestigt dat er gesproken is met het Instituut Fiscale Kennisoverdracht (IFK) van oud-staatssecretaris Steven van Eijck. “Dat wil overigens niet zeggen dat dat al wat opgeleverd heeft.”
Een andere kostenpost voor Nibe-SVV als werkgever is dat het bedrijf onder de Bank-cao valt. “Dat is voor de medewerkers erg prettig, maar voor ons als werkgever behoorlijk kostbaar. Andere opleidingsinstituten hebben dat niet en kunnen qua kostprijs dan ook anders opereren. Het is een optie om uit de Bank-cao te treden. Ook dat zijn we aan het bekijken.”
Cultuuromslag
Voor Tersteeg is het erg belangrijk om binnen het opleidingsinstituut een cultuuromslag teweeg te brengen. “Nibe-SVV heeft lang een monopolistische marktpositie gehad. Daarin schuilt het gevaar dat je je vervolgens ook monopolistisch gaat gedragen en dat men niet meer in staat is om van buiten naar binnen te denken. De professionals van Nibe-SVV waren overtuigd van hun eigen kunnen en maakten de prachtigste producten, maar begrepen niet dat de klant daar wel eens anders over zou kunnen denken. Er bestond een cultuur van praat- en knuffelgroepen waarbij onderling bepaald werd wat we gingen doen. Er werd niet gesproken over wie de opdrachtgever was en wie er moest betalen. Dat is veranderd. Alles kan, als het maar geld oplevert. Aan die gedachte moeten we nog erg wennen.”
Verder vindt Tersteeg dat Nibe-SVV een aantal zaken goed op de rit heeft. “Wij zijn al ver op het gebied van e-learning. Ik heb nog geen goed voorbeeld van e-learning gezien, behalve bij de Rabobank.” Hij windt zich op over instituten die schermen met WFD-opleidingen die al klaar zijn. “Dat kan gewoon niet want de eindtermen zijn nog niet bekend. Wij zijn er uiteraard wel druk mee bezig, maar komen pas met WFD-opleidingen als alles duidelijk is.”
Examens
Met de geruchten dat het examenbureau van Nibe-SVV verkocht zou worden, is Tersteeg niet blij. “In het kader van het strategisch plan kijken wij naar alle opties. Dus ook naar het examenbureau. Er zitten drie kanten aan: een ideologische, een politieke en een bedrijfseconomische. Bij de ideologische kant moet je jezelf de vraag stellen of een opleidingsinstituut wel of niet ook examens moet afnemen. Ik vind dat het moet kunnen en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geeft ons daarin gelijk, nu Financiën nog. Daarnaast zijn er politieke motieven. Daarmee bedoel ik dat er branchebelangen gediend zijn als er via een examenbureau invloed uitgeoefend kan worden op de kwaliteit van de examens. Dan heb je nog de bedrijfseconomische overweging, waarbij je laat meewegen wat je samen en wat je apart moet doen. Maar, voor alle duidelijkheid, over het examenbureau is nog geen besluit genomen.”
Nieuwe markten
In de zoektocht naar structurele winstgevendheid boort Nibe-SVV nieuwe markten aan. “Wij hebben niet alleen concurrenten, we zoeken ook nadrukkelijk concurrentie. Wij hebben een productenpakket dat in twee categorieën is te verdelen: de standaard zelfstudiepakketten en maatwerk. In dat laatste zien wij absoluut mogelijkheden. Daarnaast hebben wij expertise op andere terreinen, zoals onze kennis van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD). Wat wij gaan doen, is WFD-consultancy aanbieden en daarbij andere markten aanboren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan auto- of uitvaartbedrijven die bij hun product of dienst een verzekering verkopen. Ook deze bedrijven moeten voldoen aan de WFD-vereisten en wij gaan ze daarbij helpen.”
Peter Tersteeg: “Onze daadwerkelijke waarde, kennis en inhoud, zal je niet op de balans terugvinden”.

Reageer op dit artikel