nieuws

Nederlandse verzekeringsmarkt aangeslagen door terreur in VS

Archief

Nederlandse verzekeringsmarkt aangeslagen door terreur in VS

De terroristische aanslagen in de VS, waardoor onder meer de 110 verdiepingen hoge Twin Towers van het World Trade Center in New York in een rokende hoop puin, glas en verwrongen staal veranderden, hebben ook in de Nederlandse verzekeringsmarkt tot grote verslagenheid geleid. Naast de slachtoffers, betreuren veel medewerkers van verzekeraars, makelaars en expertisebureaus in ons land de vermissing van ruim vijfhonderd Amerikaanse collega’s en zakenpartners die werkzaam waren voor de makelaarsbedrijven Marsh & McLennan en Aon.
Voor de assurantiemakelaars Aon en Marsh zijn de gevolgen van de terroristische aanslagen het grootst. Zij hadden vestigingen in een van de Twin Towers, waarin in totaal 430 bedrijven uit 28 landen kantoor hielden. Aon had kantoren voor 1.100 medewerkers gehuurd op negen verdiepingen (92e en 94e-101e van de 415 meter hoge zuidelijke toren. Marsh had afdelingen voor 1.700 medewerkers gehuisvest op acht verdiepingen (93e-100e) van de 417 meter hoge noordelijke toren en op zeven verdiepingen (48e-54e) van de zuidelijke toren. Bestuursvoorzitters Jeff Greenberg (Marsh) en Pat Ryan (Aon) informeerden hun medewerkers wereldwijd over de ontwikkelingen. Beide bedrijven hebben crisiscentra ingericht die rond de klok werken om alle vermiste medewerkers op te sporen en om hulpverzoeken respectievelijk vragen van andere medewerkers en hun familieleden in behandeling te nemen.
Vermist
Van Marsh waren 1.900 medewerkers in en rond het WTC-complex, onder wie tweehonderd bezoekers van andere vestigingen. Vier medewerkers van Marsh Nederland hadden het complex net verlaten toen het eerste vliegtuig zich in de toren boorde. Greenberg: “We zijn diep bedroefd dat 313 medewerkers van de vestiging in de noordelijke toren worden vermist en dat twee medewerkers zijn omgekomen, onder wie één die aan boord was van het gekaapte vliegtuig.” Hij kondigde aan dat er een fonds voor de slachtoffers wordt opgericht en dat er een herdenkingsbijeenkomst zal worden gehouden in New York.
Directievoorzitter Aad Strijbos van Marsh Nederland was niet bereikbaar voor commentaar. “Bovendien mogen wij geen mededelingen doen, in het bijzonder niet over de slachtoffers”, aldus een woordvoerder.
Concurrent Aon had elfhonderd medewerkers werkzaam in de zuidelijke WTC-toren. Daarnaast waren er zo’n 250 werknemers uit andere delen van de wereld op bezoek. Van hen is het grootste deel ongedeerd gebleven. “Toch worden nog tweehonderd Amerikaanse medewerkers vermist”, zegt woordvoerder Ron Boer van de Nederlandse vestiging in Rotterdam. In New York wordt deze week een tijdelijk onderkomen door Aon in gebruik genomen.
Aan het kantoorgebouw van Aon Nederland in Rotterdam en Amsterdam hingen de Amerikaanse en Nederlandse vlag halfstok. Boer zegt dat veel Nederlandse medewerkers dagelijks contact hadden met hun Amerikaanse collega’s in het WTC-gebouw. “Elk verlies van mensenlevens door het instorten van beide torens grijpt diep in in onze organisatie”, aldus Boer.
Binnendijk-Bree
Expertisebureau Binnendijk-Bree op Schiphol, gespecialiseerd in de afhandeling van transportverzekeringsschades, heeft drie vestigingen in de VS, waaronder één bij John F. Kennedy Airport en één in het rampgebied dat nu wordt aangeduid als ‘ground zero’. Het gebouw ligt op vijfhonderd meter afstand van de noordelijke toren. Op het moment dat die toren door het eerste vliegtuig werd doorsneden, waren daar zes van de in totaal negen medewerkers aanwezig, vertelt directeur Frans Vonk, die verantwoordelijk is voor de Amerikaanse activiteiten van Binnendijk-Bree. Hij is nog ontdaan van wat zich heeft afgespeeld in die uren. “Ik heb tussen de inslag van het eerste en tweede vliegtuig telefonisch contact gehad met mijn directeur daar. Paniekerig vertelde hij me dat er iets vreselijks was gebeurd en dat het kantoor ontruimd moest worden. Alle medewerkers waren al geëvacueerd, hijzelf wilde nog de computers afdekken. Het laatste wat ik hoorde was dat hij zei: Ik moet weg, ik moet weg. Gelukkig heb ik hem ’s avonds opnieuw te pakken kunnen krijgen, zodat ik wist dat ook hij ongedeerd is gebleven.”
Over de staat van de ontruimde vestiging hoopt Vonk zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen. “Ik denk dat er heel wat ruiten zullen zijn gesneuveld en dat alles zal zijn bedekt met een dikke laag stof. De vraag is ook of het fundament van het gebouw de klap goed heeft doorstaan, want anders kunnen we er straks helemaal niet meer in”, zegt Vonk. Hij hoopt binnenkort naar New York te kunnen afreizen. “Ik wil zo snel mogelijk naar de VS, maar dat heeft pas zin als de plaats van bestemming bereikbaar is.”
Expertisebureau Crawford heeft eveneens een vestiging in New York. Het kantoorgebouw ligt aan Broadway, op nog geen kilometer afstand van Wall Street. “Vanuit het gebouw waren de Twin Towers te zien, dus de Crawford-medewerkers hebben ‘het’ zien gebeuren”, vertelt directeur Mark Vos van Crawford Nederland. “Dramatisch was vooral, dat op het moment dat het vliegtuig de noordelijke toren ter hoogte van de verdiepingen van Marsh invloog, een van onze medewerkers telefoneerde met een Marsh-medewerker over een dossier.”
Alle medewerkers van Crawford New York zijn lichamelijk ongedeerd, maar de emotionele schade is zeer groot, aldus Vos. Het gebouw van Crawford is gesloten geweest, zit onder het stof, maar is inmiddels wel weer open.
Verzekeraars
In de wolkenkrabbers van het WTC-complex waren naast Aon en Marsh diverse Amerikaanse verzekeraars (o.m. Allstate, Kemper Insurance, AIG etc.) en enkele buitenlandse (her)verzekeraars gevestigd, waaronder het Duitse Allianz (vierhonderd medewerkers). Van de Nederlandse verzekeraars had alleen Fortis een kantoorruimte in het WTC. “Wij hebben er tot zes jaar geleden gezeten, maar zijn toen verhuisd naar een pand een paar blokken verderop in de metropool”, vertelt woordvoerder Jan Willem ter Avest. De Amerikaanse Fortis-medewerkers konden dagenlang niet in het eigen pand en moesten tijdelijk onderdak zoeken bij collega’s op locaties elders.
Verder is Fortis nauwelijks getroffen door het drama in de VS. “Onze activiteiten richten zich daar vooral op kredietverzekeringen, health en begrafenispolissen. Wij doen niet aan herverzekering”, zegt Ter Avest.
ING-bestuursvoorzitter Ewald Kist gaf een verklaring uit waarin hij meedeelde dat er geen bedrijfsonderdelen of medewerkers betrokken zijn bij de ramp in de VS. “Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers onder ING-medewerkers gevallen”, zei Kist. Voor medewerkers die familieleden of vrienden verloren hebben, heeft ING een telefonische hulplijn geopend. Het concern heeft ook de beveiliging van zijn medewerkers in de VS verscherpt. Over de schadelast zei Kist: “Het is nog te vroeg om aan te geven wat de gevolgen zijn voor onze levens(her)verzekeringsactiviteiten. Als er consequenties zijn, zullen wij onmiddellijk onze verantwoordelijkheid nemen. Daar zijn we voor als financiële dienstverlener”.
Aegon, niet gevestigd in New York, heeft geen doden of gewonden te betreuren. Over de financiële gevolgen kon de maatschappij niets zeggen. “Het is nog te vroeg om daarover iets te zeggen. Bovendien voeren wij daar weinig schade-activiteiten, maar wel levensverzekeringen”. ABN Amro, ING en Rabobank zijn elders in New York gevestigd, evenals het Franse AXA en het Zwitserse Zurich.
Beleidsteam
Het Verbond van Verzekeraars heeft een beleidsteam geformeerd dat de gevolgen van de terroristische aanslagen in de VS zal monitoren en zo nodig gecoördineerde acties zal initiëren. Het Verbond heeft “met verbijstering kennisgenomen van de schokkende ontwikkelingen”. Het Verbond inventariseert wat de gevolgen zijn voor de Nederlandse verzekeringsbedrijven werkzaam in de VS, in het bijzonder de mate waarin hun medewerkers zijn getroffen door de terroristische aanslagen.
Inmiddels is er overleg geweest met de verzekeraars, overheid, alarmcentrales en reisorganisaties. “Een consultatie van reisverzekeraars levert op dat individuele claims zijn gedekt”, stelt het Verbond. Reizigers die noodgedwongen later arriveren op de plaats van hun bestemming kunnen een beroep doen op hun annuleringsverzekering. Voor de kosten van annulering of extra verblijf is de uitkeringsregeling van de Stichting Calamiteitenfonds (www.calamiteitenfonds.nl) beschikbaar. Dit fonds vergoedt schade indien de reis was geboekt bij een ANVR-organisatie.
Mocht het fonds bepaalde onkosten niet willen vergoeden, zullen de reisverzekeraars alsnog de schadeclaims van deze gedupeerde Amerika-gangers “ruimhartig” bekijken, aldus het Verbond. “Mits de kosten in redelijkheid en billijkheid zijn gemaakt, komen zij dan voor vergoeding in aanmerking, ook al is er geen sprake van een medische oorzaak”, aldus het Verbond. Aflopende reisverzekeringen van reizigers die als gevolg van het sluiten van het Amerikaanse luchtruim later moeten vertrekken dan gepland, blijven kosteloos doorlopen tot de datum van terugkeer. Premies van kortlopende annuleringspolissen worden gerestitueerd, indien er sprake is van een door de reisorganisatie geannuleerde reis, aldus het Verbond.
Hoogte schade
Over de hoogte van de megaschadelast kunnen (her)verzekeraars nog geen zinnig woord zeggen. De speculaties lopen uiteen van ( 25 tot ( 100 mld, waaronder ( 9 mld voor de totaal verwoeste Twin Towers en de daaruit voortvloeiende bedrijfsschade. Het verzekeringsprogramma van het WTC-complex is opgesteld door de Amerikaanse assurantiemakelaar Willis.
Bij de schadelast zijn veel schade- en levensverzekeraars alsmede herverzekeraars betrokken. Royal & SunAlliance wordt genoemd als de directe schadeverzekeraar met het grootste aandeel in de schadelast; herverzekering zou het verlies voor deze maatschappij beperken tot enkele honderden miljoenen guldens.
De grootste herverzekeraars ter wereld, Munich Re en Swiss Re, houden rekening met substantiële schadeclaims in vrijwel alle branches. De schadelast door verlies van mensen, gebouwen, materieel (o.m. vliegtuigen) en alle gevolgschade (bedrijfsonderbreking) becijfert Munich Re op ( 2,2 mld of meer. “De schadelast zal de nettowinst aanzienlijk beïnvloeden, maar niet de soliditeit van de gehele groep”, liet de marktleider alvast weten.
Concurrent Swiss Re houdt rekening met een schadelast die gelijk is aan die door de winterstormen van 1999 in Europa. Dat zou neerkomen op ongeveer ( 1,8 mld. Ook Swiss Re benadrukt dat haar solvabiliteit niet in het geding is. “Het is de kern van onze business om zulke catastrofale schades te dekken”, aldus de Zwitserse herverzekeraar.
Allianz bericht dat haar aandeel in de schadelast is gemaximeerd tot zo’n ( 1,6 mld. En de grootste beursgenoteerde Amerikaanse verzekeraar AIG, zelf gevestigd in een van de Twin Towers, raamt een schadepost van ( 1,3 mld. Zurich Financial Services liet weten uit te gaan van een schadepost van ( 1,0 mld. De Londense verzekeringsmarkt Lloyds heeft de schadelast als gevolg van de ramp geraamd op ( 50 tot ( 100 mld. “Daarmee is deze ramp de grootste schadepost ooit door mensen aangericht”, aldus Lloyds. Fotobijschrift bij TWEE foto’s
Schade-expert John Kitrilakis van Associated Independent Marine Surveyors (AIMS), de New Yorkse vestiging van Binnendijk-Bree, maakte op weg naar zijn werk deze foto’s vlak na de terroristische aanslagen op de Twin Towers van het WTC. [KADER]
Lugt Sobbe maakt zich zorgen over gevolgen
Lloyds broker Lugt Sobbe in Amsterdam maakt zich zorgen over de financiële gevolgen van de ramp. “De aanslagen zullen zonder twijfel leiden tot nog grotere spanningen op de financiële markten en met name de verzekeringsindustrie”, zegt directeur Hans van Ommen. Hij hoopt dat de catastrofe in de VS ertoe zal bijdragen dat de krachten worden gebundeld om de gevolgen tot een minimum te beperken. “De financiële klap die het gevolg is van deze aanslagen zal alle partijen, intermediair en verzekeraars, wellicht eindelijk dwingen om elkaar met respect te bejegenen zodat op constructieve wijze oplossingen kunnen worden gevonden voor problemen die anders onoplosbaar zijn.” Van Ommen meent dat het juist aan die constructieve houding de laatste twintig jaar heeft ontbroken.
NN: geen Trappenloop in hoogste pand van ons land
Het 150 meter hoge kantoorpand van Nationale-Nederlanden in Rotterdam vormt op 29 september niet het decor van de jaarlijkse Trappenloop. De achtste editie is afgelast uit piëteit met de slachtoffers van de terroristische aanslagen in de VS.
Het 41 verdiepingen tellende kantoorpand is het hoogste gebouw van ons land. Hoewel het evenement ruim twee weken later dan de rampdag gepland staat, is toch gekozen voor afgelasting. “De nasleep zal nog lang duren, zodat wij het niet kies vonden om een evenement te laten doorgaan dat het leggen van een relatie met een torenhoog gebouw mogelijk maakt”, zegt directeur Communicatie Koos Woltjes, die de laatste dagen ‘plat is gebeld’ door de media over de beveiliging van de skyscraper in de Maasstad.
Volgens Woltjes heeft NN uitgebreide maatregelen genomen, waaronder het maken van een calamiteitenplan. Verder is een bedrijfsbrandweer aanwezig. Woltjes: “Er zijn 23 medewerkers die zich professioneel brandweerman mogen noemen. Verder zijn er 45 EHBO-ers beschikbaar en zijn er drie medewerkers per afdeling aangesteld om eventuele evacuaties te begeleiden. Maar als alles brandt, heb je toch nog een groot probleem.”
In geval van nood kan het torenhoge gebouw snel worden ontruimd, vertelt Woltjes. “Er zijn negen trappenhuizen die als vluchtcorridor fungeren als de brandvertragende deuren zijn gesloten.” Naast technische voorzieningen en maatregelen wijst Woltjes ook op het belang van goed crisismanagement. “Paniek is in zulke situaties net zo gevaarlijk als brand.”
Ramp in VS raakt ook Luchtvaartpool
De ramp in de VS raakt ook de Nederlandse Luchtvaartpool, waarin achttien schadeverzekeraars participeren, zoals: Fortis (17,5%), ING (17%), Delta Lloyd (12%), Aegon (9%), Achmea (5%) en Royal Nederland (5%). De pool heeft volgens directeur Tom Jutte voor “een zeer bescheiden deel” (0,05%) meegetekend op het co-assurantiecontract van de luchtvaartmaatschappijen United Airlines en America Airlines, die elk twee toestellen verloren. “De pool loopt risico voor een brutoschade van maximaal ( 47 mln. Na aftrek van herverzekering resteert een eigen behoud van zo’n ( 7 mln”, zegt Jutte. De aansprakelijkheidsdekking van de vier vliegtuigen beloopt maximaal ( 12 mld, mits er sprake is van vier evenementen in plaats van één. “In het laatste geval bedraagt het maximum voor aansprakelijkheidsschade zo’n ( 3,7 mld”, aldus Jutte. De contracten van beide luchtvaartmaatschappijen lopen op 1 oktober, respectievelijk 1 november af en zouden niet verlengd worden in verband met de beëindiging van de internationale tekening door de pool. De binnenlandse tekening, die wel positieve cijfers laat zien, wordt per 1 november overgedragen aan de Belgische verzekeraar Aviabel. “Daarna is de Luchtvaartpool in run-off. Eventuele nieuwe schadeclaims worden overigens nog normaal afgewikkeld”, zegt Jutte.
Promotiemateriaal NVA, ING Bank en Yarden ‘te gevoelig’
Uit piëteit met de slachtoffers van de ramp in New York hebben de NVA, ING Bank en uitvaartverzekeraar Yarden ‘gevoelig’ promotiemateriaal teruggehaald dan wel op het laatste moment aangepast.
Uitvaartverzekeraar Yarden haalde zijn reclamespot van de buis, waarin een luchtballon in nood verkeert. “Dat kan dezer dagen bij mensen emotionele reacties oproepen”, zegt directeur Ton van de Wiel. Yarden, ontstaan uit een fusie tussen AVVL en NUVA, heeft geen andere tv-spot op de plank liggen.
ING Bank heeft enige duizenden verkoopfolders voor het spaar-en beleggingsproduct Twin teruggehaald. Het materiaal was verspreid onder lokale bankkantoren. Op de voorkant van de informatiefolder prijkt een afbeelding van de Twin Towers in New York. Beide torens werden tot de grond toe verwoest nadat ze waren doorboord door twee gekaapte vliegtuigen.
De NVA, die deze week met haar nieuwe campagne (zie elders in dit nummer) begint op de radio en in kranten en tijdschriften, moest op het allerlaatste moment de kop van één van de advertenties wijzigen. Aanvankelijk luidde de kop: “Het lijken wel Amerikaanse toestanden hier”.
Evenementen afgelast
Het drama in New York heeft enkele verzekeringsbedrijven doen besluiten bepaalde geplande evenementen alsnog af te blazen. Expertisebureau Crawford heeft zijn jaarlijkse ‘Mosselpartij’ afgelast. “Een feestje zit er voorlopig niet in”, deelde directeur Mark Vos mee.
De Nederlandse vestiging van de Amerikaanse verzekeraar Sint Paul heeft de jaarlijkse barbecue geschrapt. Het New Yorkse kantoor van deze maatschappij staat vrijwel ‘om de hoek’ van het World Trade Center. Zowel medewerkers als activiteiten zijn naar elders overgebracht.
Op het Rendez Vous de Septembre, het jaarlijkse congres van herverzekeraars in Monte Carlo met een feestelijk karakter, zijn alle party’s afgelast.

Reageer op dit artikel