nieuws

NCM: meer winst, meer claims

Archief

Kredietverzekeraar NCM heeft in 2000 de nettowinst wereldwijd ruim verdubbeld: f 71,0 mln tegen f 31,5 mln in 1999. Voor dit jaar verwacht NCM een flinke toename in het aantal claims.

De winststijging wordt vooral veroorzaakt door het wegvallen van een toevoeging aan de verplichte egalisatievoorziening. Het resultaat voor belastingen steeg naar f 93,4 (81,3) mln. De totale omzet is 10% gestegen tot f 1,1 mld; het brutopremie-inkomen nam, zowel door acquisities als door autonome groei, met 8,9% toe tot f 850,4 mln.
De afnemende economische groei in de Verenigde Staten zal volgens bestuursvoorzitter Gerard van der Stelt dit jaar veel faillissementen en claims veroorzaken. “Wij hebben vorig jaar al te maken gehad met een stijgend aantal claims. Aan de andere kant loopt men door de slechtere verwachtingen gevoelsmatig meer risico en zal de vraag naar kredietverzekeringen dus toenemen”.
Naast de overname van het Italiaanse SIC heeft NCM de activiteiten vorig jaar uitgebreid met onder meer receivables management, actief debiteurenbeheer waarmee klanten handelsrisico’s beter kunnen beheersen.

Reageer op dit artikel