nieuws

NBVA-lid zet adviesgesprek vaak om in een hypotheek

Archief

Bureau D&O heeft in opdracht van de NBVA onderzoek gedaan naar hypotheekbemiddeling onder de leden van de organisatie. Daaruit blijkt onder meer dat de meeste bemiddelaars denken de omzet uit hypotheekbemiddeling de komende jaren met meer dan 50% te verhogen. De conversiegraad is hoog: meer dan driekwart van de gesprekken resulteert in een hypotheek.

Het aandeel van hypotheken in de totale omzet van de NBVA-leden is 16%; grootste inkomstenbron is nog steeds de bemiddeling in schadeverzekeringen (49%), gevolgd door levensverzekeringen (22%). De komende drie jaar zal het aantal hypotheken waarvoor wordt bemiddeld, met meer dan de helft stijgen, zo verwachten de NBVA-leden. Slechts 5% van hen denkt in minder hypotheken te bemiddelen.
Om duidelijk te maken dat klanten ook voor hypotheken bij de tussenpersoon langs kunnen, kan nog wel wat verbeterd worden: zo heeft 87% geen aparte hypotheekbrochure. Bij 68% is ook in het pand niet zichtbaar dat in hypotheken wordt bemiddeld en 51% profileert de hypotheekactiviteiten niet op de eigen gevel. De behaalde omzet uit hypotheken wordt vooral behaald doordat in gesprekken met bestaande relaties consequent de hypotheekactiviteiten worden vermeld.
Opmerkelijk is dat 20% van de ondervraagden nooit gebruik maakt van adviessoftware als reken- en vergelijkingsprogramma’s. Van de 80% die wel software gebruikt, maakt 80% gebruik van maatschappijsoftware, 52% van Efdécé en 10% van Afin.
In 77% van de gesprekken wordt uiteindelijk een hypotheek gesloten. Vergeleken met de uitkomsten van een recent onderzoek door Blauw Research is dat iets hoger dan bij de gemiddelde tussenpersoon: daar wordt in 70% van de gevallen uiteindelijk een hypotheek gesloten. De hypotheekketens scoren nog geen 50%.
Van de geldverstrekkers die met een stand aanwezig waren op de NBVA Hypotheekdag, blijkt Stad Rotterdam het populairst te zijn: 64,4% doet hypotheekzaken met de ‘Stad’. NN (inclusief Westland/Utrecht) volgt met 48,3%, voor Aegon (38,1%). Levob scoort relatief laag met 8,5%.
Van de geldverstrekkers verwachten de leden vooral meer ondersteuning op het gebied van kennis van hypotheekconstructies (57%). Daarnaast is bij 40% ondersteunende software welkom. Wel zien de leden die ondersteuning het liefst via de NBVA lopen.

Reageer op dit artikel