nieuws

Nationaal Spaarfonds zaait onrust met nieuwe beloningsregeling

Archief

Het Nationaal Spaarfonds (NSF), dochter van Delta Lloyd Nuts Ohra (DLNO), jaagt de buitendienstmedewerkers tegen zich in het harnas met de invoering van een nieuwe beloningsregeling. Ook de CNV Dienstenbond keurt het aangescherpte beloningsmodel af: “Het wordt tijd om met het Verbond te gaan praten.”

Met name werknemers van de Waalwijkse vestiging zijn niet blij met de wijziging. In Waalwijk is de loondienstorganisatie Noord-Braband gevestigd, die vorig jaar integreerde in NSF. In de nieuwe regeling wordt een minimale premieproductie geëist van f 225.000 per jaar. Dit zou erop neerkomen dat een buitendienstmedewerker voor dezelfde beloning gemiddeld ongeveer 50% meer premieproductie moet halen. Bij gelijkblijvende productie zou een adviseur er ongeveer 40% in inkomen op achteruitgaan. De medewerkers zien dit als een verkapte koude sanering.
Vorig jaar leidden de hogere productie-eisen al tot onrust bij de medewerkers in Rijswijk, waar een groot aantal adviseurs zich ziek meldde. Na een door DLNO aangespannen en gewonnen kort geding gingen zij weer aan het werk. Inmiddels heeft de directie al aan het Waalwijkse personeel meegedeeld dat een rechtsgang omtrent de nieuwe regeling niet zal worden toegestaan.
Resultaten
Het onbegrip bij de werknemers wordt vooral veroorzaakt door de positieve resultaten van NSF. Die lijken drastische maatregelen niet te rechtvaardigen. Directeur Maarten de Groof kaatst de bal echter terug: “De feiten onderstrepen die stelling niet. De positieve resultaten zijn uitsluitend gebaseerd op inkomsten uit de bestaande portefeuille. De nieuwe productie is sterk verliesgevend en een productiviteitsstijging is cruciaal voor de continuïteit van het NSF”. De Groof zwakt de alarmerende geluiden af: “Ik denk niet dat je kunt constateren dat er grote onrust is. De nieuwe regeling heeft wel individuele consequenties, dus niet iedereen zal het daarmee eens zijn. Als gevolg van de fusie was een nieuwe beloningsregeling nodig. Cruciaal daarin is dat de regeling uniform is en dat de adviseur waarde toevoegt aan het bedrijf.”
De nieuwe regeling is bij gelijkblijvende productie budgetneutraal. Maar: “De nieuwe productie is niet fantastisch, er zijn mensen die minder presteren dan wat noodzakelijk is. Daardoor zijn de individuele verschillen bij gelijkblijvende productieniveaus erg groot. De medezeggenschapsraad is echter bij de uitwerking van de regeling betrokken geweest, waarbij steeds is gekeken naar wat redelijk en billijk is. Een benodigde productiestijging van 50% voor hetzelfde salaris vind ik een extreem getal”, aldus De Groof.
Dat de onrust meevalt, komt volgens de medewerkers doordat veel mensen nog niet op de hoogte zijn van de persoonlijke consequenties, die pas duidelijk worden bij de deze maand te houden functioneringsgesprekken. De voor dit jaar geldende compensatieregeling is in de ogen van de medewerkers een wassen neus. Het inkomensverlies boven de 15% wordt weliswaar gecompenseerd bij gelijkblijvende productie, maar in veel gevallen wordt dan de minimale productie-eis niet gehaald. Een betrokken buitendienstmedewerker: “Op deze manier helpt de directie de loondienstorganisaties naar z’n malle moer. Als ik nu in de WW terechtkom, heb ik een hoger inkomen dan wanneer ik komend jaar bij NSF blijf werken.”
De beuk erin
Ike Wiersinga (CNV Dienstenbond) vreest dat het onder verzekeraars een trend wordt om de productienormen voor buitendienstmedewerkers op te schroeven, maar erkent dat NSF vrij is in het vaststellen van de productie-eisen. “Het lijkt me echter niet verstandig van NSF om dit allemaal op zijn beloop te laten als er inderdaad zoveel onrust ontstaat. Maar kennelijk willen ze toch de beuk erin gooien.” Wiersinga vindt het tijd voor een andere aanpak: “Als ik dit zo hoor, wordt het tijd om eens met het Verbond van Verzekeraars te gaan praten. Misschien moeten we in dit soort zaken voor een andere benadering gaan kiezen.”

Reageer op dit artikel