nieuws

Namens de bedrijfstak heeft de NVA de Vaste Kamercommissie voor

Archief

Namens de bedrijfstak heeft de NVA de Vaste Kamercommissie voor

NVA stuurt ‘pensioenbríef’ aan Vaste Kamercommissie
Financiën een brief gestuurd waarin de parlementsleden worden gewezen op de conclusies van het pensioencongres dat vorige week in Nieuwegein plaatsvond.
In de brief benadrukt de NVA dat de bedrijfstak “in grote saamhorigheid nadrukkelijk heeft stilgestaan bij het Nederlandse pensioengebouw”. De Tweede-Kamerleden wordt een aantal zaken in overweging gegeven met het oog op de parlementaire behandeling van de kabinetsplannen. Onder meer wordt bepleit de spaarloonregeling en de basisaftrek lijfrente te transformeren naar een moderne levensloopregeling, waarbij kan worden aangehaakt bij het CDA-voorstel.
Zolang deze levensloopregeling er nog niet is, moeten de huidige regelingen worden gehandhaafd, aldus de bedrijfstak. Ook wordt een ingangsdatum van 1 januari 2003 ongewenst geacht vanwege de “zeer grote uitvoeringsproblemen”. Volgens de bedrijfstak is het ondoenlijk om alle belanghebbenden – drie miljoen spaarloonklanten en zeker 300.000 gebruikers van de basisaftrek lijfrente – tijdig te informeren en alternatieven aan te bieden. “Invoering van welke maatregel dan ook moet worden uitgesteld tot 1 januari 2004.” (zie pag 31. )

Reageer op dit artikel