nieuws

Ministerraad: toezicht op marktgedrag naar STE

Archief

De ministerraad is vorige week akkoord gegaan met het voorstel van minister Zalm van Financiën om het toezicht op de financiële sector “te kantelen”. De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) gaat onder de nieuwe naam Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht houden op het marktgedrag van alle financiële instellingen.

Onder markttoezicht valt volgens minister Zalm “de goede omgang van instellingen met elkaar en met de consument”. Zo komt de verantwoording voor de komend jaar te introduceren Financiële Bijsluiter geheel onder de AFM te vallen.
De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) en De Nederlandsche Bank (DNB) gaan zich in het nieuwe model bezighouden met het bedrijfseconomisch (prudentieel) toezicht op de soliditeit van alle financiële instellingen. Van de PVK en de DNB wordt intensieve samenwerking gevraagd, zoals wederzijdse bestuursbenoemingen en gezamenlijk optreden in operationele sfeer. Het kabinet hoopt hiermee het grensoverschrijdende toezicht op financiële conglomeraten te bevorderen. In de nieuwe combinatie lijkt de DNB de overhand te krijgen. “Door de positionering dichtbij DNB wordt de stabiliteit van de hele financiële sector gewaarborgd”, aldus Zalm.
De PVK blijft in z’n eentje verantwoordelijk voor het toezicht op de pensioenfondsen. Het toezicht op consumptief krediet verschuift van de DNB naar de AFM.
Onverstandig
Het Verbond van Verzekeraars spreekt, samen met de pensioenfondsen, van een “buitengewoon onverstandig besluit om radicale wijzigingen door te voeren in het toezicht”. Volgens de verzekeraars en pensioenfondsen zijn prudentieel toezicht en gedragstoezicht onlosmakelijk met elkaar verbonden en zal de scheiding eerder méér dan minder overlap opleveren. Zij eisen een gedegen analyse, bij voorkeur een SER-advies.

Reageer op dit artikel