nieuws

Minder winst voor Aegon Nederland

Archief

Aegon boekte in het eerste halfjaar in ons land een premiegroei van 6% tot e 2.640 (2.498) mln, de nettowinst kwam 23% lager uit dan over de eerste zes maanden in 2001: e 274 (347) mln.

In alle sectoren boekte Aegon Nederland een lichte premiegroei: Leven e 2.267 (2.155) mln, Ziekte en ongevallen e 113 (98) mln, en Schade e 260 (245) mln. Eveneens was alom sprake van dalende brutoresultaten: in Leven e 295 (386) mln, in Ziekte en ongevallen e 15 (18) mln, en Schade e 17 (19) mln.
De verkopen van levensverzekeringsproducten aan particulieren stond onder druk vanwege de veranderde fiscale wetgeving en de ontwikkelingen van de effectenmarkten; de verkopen van pensioenen ontwikkelden zich positief. De nieuwe productie van levensverzekeringen op gestandaardiseerde basis was stabiel met e 208 mln in de eerste zes maanden, terwijl de niet in de balans opgenomen productie toenam met 65% tot e 456 mln. Spaarstortingen en beleggingscontracten namen af tot respectievelijk e 1.867 mln en e 248 mln. Verder merkt Aegon op dat in Nederland de bedrijfskosten 2% lager uitvielen dan in de eerste helft van 2001.
Doordat de inkomsten uit beleggingen en bankactiviteiten licht daalden, bleef de omzetgroei beperkt tot 4%: e 3.556 (3.433) mln. In het tweede kwartaal van dit jaar moest Aegon, in vergelijking met dezelfde periode van 2001, bijna een halvering van de nettowinst boeken: e 92 (175) mln. De nettowinst over de eerste zes maanden daalde tot e 274 (347) mln. “De slechte situatie op de effectenmarkten leidde tot een versterking van de voorzieningen voor garanties voor aan aandelen gerelateerde producten met e 115 mln.”
Het concern Aegon boekte in het eerste halfjaar een omzet van e 16,3 (16,1) mld. De nettowinst daalde 34% tot e 763 (1.161) mln.

Reageer op dit artikel