nieuws

Minder WAO’ers in bedrijfstak

Archief

Het aantal WAO-uitkeringen in de verzekeringsbedrijfstak is aanzienlijk lager dan in de gehele particuliere sector in Nederland, ondanks een hoger ziekteverzuimpercentage (6,8% tegen 6,1%). Dat blijkt uit een enquête van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek.

Volgens het Verbond van Verzekeraars is dit te verklaren door het karakter van de werkzaamheden in de bedrijfstak. “Mensen raken weliswaar overspannen, maar dat resulteert vaak niet in WAO-instroom. Is men bij RSI (bijvoorbeeld een muisarm) er tijdig bij, dan volgt wellicht ziekteverzuim, maar het hoeft geen aanleiding te zijn voor instroom in de WAO. Als een bouwvakker daarentegen een versleten rug heeft, dan kan hij zijn beroep niet meer uitoefenen”, aldus het Verbond.
Woordvoerder Hennie Zoontjes benadrukt wel dat dit geen wetenschappelijk onderbouwde analyse is. “Het is met de hand gewogen.”
Het aantal lopende WAO-uitkeringen in de verzekeringsbranche is 8,6 per honderd verzekerden, terwijl het gemiddelde voor heel Nederland 14 per 100 verzekerden bedraagt. Het instroompercentage bedroeg in 2000 1,4% tegen 1,7% landelijk. Het uitstroom percentage bedroeg 9,5% voor het verzekeringswezen, tegen 8,4% voor heel Nederland.
“Als de verzekeringsbranche hamert op een goed ziekteverzuimbeleid, dan moeten we natuurlijk ook het goede voorbeeld geven”, aldus Zoontjes.

Reageer op dit artikel