nieuws

Minder premie-omzet in verzekeringen voor ABN Amro

Archief

Het verzekeringsbedrijf van ABN Amro heeft vorig jaar een daling in brutopremie-omzet moeten incasseren. De premie-inkomsten liepen terug met 7,7% tot e 903 (978) mln. De teruggang was vooral toe te schrijven aan het inzakken van de koopsomproductie.

ABN Amro Leven boekte in 2001 een brutopremie-inkomen van e 702 (788) mln, een daling van 11%. De koopsomproductie liep harder (-20%) terug en wel van e 418 mln in 2000 naar e 335 mln vorig jaar. De premiebetalende posten van het levenbedrijf daalden met 1% tot e 367 (370) mln.
Het schadebedrijf van de bankverzekeraar boekte als enige een hoger brutopremie-inkomen. De premie-inkomsten stegen met 6% naar e 201 (190) mln.
Het provisie-inkomen van het assurantiebedrijf daalde met 4,7% tot e 202 (212) mln, met name door een sterk tegenvallend vierde kwartaal. In de laatste drie maanden van 2001 daalden de provisie-omzet met 27,7% naar e 35 (48) mln.
Van de vrijwillige vertrek- en ouderenregeling die ABN Amro vorig jaar heeft ingesteld, hebben 6.673 medewerkers gebruik gemaakt, van wie 1.078 oudere medewerkers. “Het gaat niet alleen om meer mensen, maar om andere mensen dan aanvankelijk werd verwacht. Als gevolg hiervan vallen de kosten van de vertrekregelingen hoger uit”, aldus het concern. ABN Amro heeft daarom een extra voorziening moeten treffen van e 147 mln.

Reageer op dit artikel