nieuws

Midden- en kleinbedrijf niet bewust van bedrijfsrisico’s

Archief

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is zich niet bewust van de ontstane bedrijfsrisico, zoals loondoorbetalingsplicht, de mogelijkheden rond de wet Pemba en de afschaffing van de WAZ. Dit blijkt uit een onderzoek onder 1.590 ondernemers uitgevoerd door Avéro Achmea en het tijdschrift De Zaak.

Ten aanzien van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte, die van één naar twee jaar is opgerekt, zegt 51% matig tot in het geheel niet op de hoogte te zijn van de consequenties hiervan. Vervolgens geeft meer dan de helft van alle ondervraagden (52%) aan niet te weten hoe hij op dit nieuwe risico zal inspelen of hij heeft advies aangevraagd, 22% gaat het risico verzekeren en 26% draagt het risico zelf.
Voor wat betreft de wijzigingen in de wet Pemba, per 1 januari 2004 verandert de premievaststelling voor kleine bedrijven en per 1 juli hebben bedrijven nog eenmaal de mogelijkheid toe te treden tot het private bestel, geeft 77% aan nauwelijks tot in het geheel niet op de hoogte te zijn van de consequenties. Van alle ondervraagden zegt de helft tevens niet te weten hoe zij zich gaan verzekeren tegen deze consequenties, 34% zegt zich particulier te gaan verzekeren en 15% blijft particulier.
Van de afschaffing van de WAZ in juli 2004, de verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen, heeft 47% geen idee. Op de vraag hoe in te spelen op de consequenties van het verdwijnen van de WAZ geeft ruim veertig procent (43%) aan niet te weten hoe zij dit zullen doen, 23% gaat het risico verzekeren, 12% heeft advies gevraagd en 22% gaat het risico niet verzekeren.
Verder blijkt uit het onderzoek dat de landelijke media en de vakbladen de primaire bron van informatievoorziening zijn voor de ondernemer, waarbij de onderzoekers concluderen dat hoe beter men op de hoogte is, hoe vaker men het ontstane risico gaat verzekeren.

Reageer op dit artikel