nieuws

Mercer en AIG bieden gemeente Zaanstad een agressiedekking

Archief

AIG gaat de gemeente Zaanstad een agressiedekking bieden. De verzekering is totstandgekomen via Mercer Human Resource Consulting.

De verzekering is bedoeld voor de circa driehonderd ambtenaren van Zaanstad die direct contact hebben met burgers. Ook gemeenteraadsleden vallen onder de dekking. Zaanstad heeft, net als vele andere grotere gemeenten in ons land, te maken met toenemend geweld en agressie tegen medewerkers. Vooral medewerkers van de sociale dienst worden regelmatig – gelukkig meestel slechts verbaal – bedreigd. De verzekering betreft een ongevallendekking plus een dekking voor materiële schade. Indien het geweld in de woonomgeving plaatsvindt, geldt de dekking ook voor huisgenoten.
De verzekering heeft een overlijdensdekking van e 25.000 en een dekking voor blijvende invaliditeit van maximaal e 50.000. Verder is er een secundaire dekking voor medische kosten van e 500 per gebeurtenis. Schade aan persoonlijke eigendommen (waaronder bijvoorbeeld niet elders gedekte schade aan woonhuis) is gedekt tot maximaal e 25.000 per gebeurtenis (eigen risico e 100). Hieronder valt een dekking voor een auto van maximaal e 10.000, voor een motorfiets van maximaal e 2.500, voor een bromfiets van maximaal e 750, en voor een fiets van maximaal e 250. De dekking gaat 1 september in. Zaanstad betaalt hiervoor een premie van e 6.000 per jaar. “Het is niet uitgesloten”, zegt Vincent Westening, voorlichter van Zaanstad, “dat wij de dekking op den duur gaan uitbreiden voor meer ambtenaren”. Zaanstad heeft circa 1.100 mensen in dienst.
“Er zijn nog maar weinig tot geen van dergelijke contracten”, zegt Fred Blaas van Mercer die het contract met Zaanstad heeft begeleid. “Een jaar of zes geleden werd via een van de voorgangers van Mercer een contract gesloten met de gemeente Eindhoven waarvoor AIG (inmiddels) risicodrager is.” Mercer praat op dit moment met een aantal gemeenten over een soortgelijke dekking. “Het gaat onder meer om Amsterdam en Den Haag”, zegt Blaas.

Reageer op dit artikel