nieuws

Meijburg (RABC) wil meer lef in co-assurantiemarkt

Archief

Tijdens de viering van het 20-jarig bestaan van de Rotterdamse Assurantie Beurs Commissie (RABC) heeft voorzitter Aad Meijburg marktpartijen binnen de co-assurantiemarkt opgeroepen meer lef aan de dag te leggen door juist in deze tijden meer capaciteit ter beschikking te stellen.

“Voor het voortbestaan van de co-assurantiemarkt is het noodzakelijk dat er voldoende partijen overblijven, zowel aan verzekeraars- als aan makelaarskant. Door het vertrek van enkele verzekeraars en de veel te geringe animo van nieuwe spelers om tot dit marktsegment toe te treden wordt het steeds moeilijker om onze bedrijfsklanten betaalbare, werkende oplossingen te bieden om hun continuïteit te kunnen waarborgen. Daarmee kan onze maatschappelijke functie ter discussie komen te staan”, aldus Meijburg.
Hij stond verder stil bij het voortbestaan van de huidige beursvloer als marktplaats. “Mede door de komst van een elektronisch systeem als Riskclick kan sneller en efficiënter worden gewerkt, maar in ons vak blijft het menselijk aspect van essentieel belang. Wij studeren op de mogelijkheid om binnen de plannen van de gemeente Rotterdam tot de opzet van een Media Plaza/Digital Port in het Beurs/World Trade Center een dealingroom te creëren, waar participanten gedurende twee, drie middagen in de week zaken met elkaar kunnen doen en daarbij desgewenst gebruik kunnen maken van de aldaar opgestelde geavanceerde communicatiefaciliteiten.”
Prikkels bieden
Als gastspreker gaf Aad Meijboom, topman van de politie in de regio Rotterdam, inzicht in het beleid en de activiteiten binnen de regio ‘Groot Rotterdam’ op het gebied van de veiligheid, waarin de aanpak van geweld, jeugdcriminaliteit en drugs en overlast de speerpunten vormen. “Mede door onze inspanningen is het aantal aangiftes van misdrijven teruggedrongen, zowel wat het aantal woninginbraken als het aantal straatroven betreft. Maar er blijft een groot verschil tussen de veiligheid in objectieve zin en die in subjectieve zin, in de beleving van de burger”, erkende Meijboom.
Hij voerde als knelpunt aan dat de politie vijf keer zoveel verzoeken tot assistentie krijgt dan zij qua mankracht aankan. “Dat betekent derhalve constant prioriteiten stellen, waarbij het duidelijk zal zijn dat een ramkraak bij een juwelier voorrang krijgt boven een fietsdiefstal. Desalniettemin is het zinvol dat van elk misdrijf, hoe klein ook, aangifte wordt gedaan, hetgeen sinds kort ook telefonisch en per internet kan. Want elke aangifte telt mee in het bepalen van de mate van onveiligheid en daarmee van onze inspanningen.”
Volgens Meijboom gaat de politie niet alleen repressief te werk maar meer en meer ook preventief. Hij noemde in dit verband het Politiekeurmerk Veilig Wonen een goed voorbeeld. “In woningen uitgerust met dit certificaat wordt beduidend minder ingebroken. Het is een idee om dit ook voor winkelcentra en bedrijfscomplexen in te voeren. Voorwaarde is wel dat verzekeraars burgers en bedrijven meer financiële prikkels bieden, bijvoorbeeld in de vorm van lagere verzekeringspremies of een bonus/malus-systeem, om hen te stimuleren tot het treffen van preventieve maatregelen. Dat gebeurt momenteel nog veel te weinig.”
De Rotterdamse korpschef Aad Meijboom en RABC-voorzitter Aad Meijburg toosten op het 20-jarig jubileum van de beursorganisatie.

Reageer op dit artikel