nieuws

Meerwijk-portefeuille naar Rokkeveen

Archief

Kort voordat het faillissement werd uitgesproken, heeft Meerwijk Verzekeringen de portefeuille verkocht aan Rokkeveen Assurantiën in Bussum.

Rokkeveen Assurantiën heeft kortgeleden de relaties van Meerwijk meegedeeld de portefeuille te hebben overgenomen. Rokkeveen is, via HHO Holding in Zoetermeer, eigendom van Harry van Houdt. Van Houdt zegt dat de overdracht de gehele portefeuille betreft en dat die voornamelijk bestaat uit collectieve levencontracten. Rokkeveen is in september van dit jaar opgericht. Van Houdt bevestigt dat het bedrijf is opgericht met het oog op de aankoop van de portefeuille van Meerwijk. Van Houdt was op freelance-basis adviseur bij Meerwijk en werkte in het verleden bij Zurich, de pandhouder van de Meerwijk-portefeuille.
Zurich
Meerwijk Verzekeringen maakte samen met twee andere BV’s deel uit van Meerwijk Holding, een bedrijf van Jan Baas, voormalig directeur van ziektekostenverzekeraar DEL. (Over dit faillissement is gepubliceerd in AM 16, pag.18.) Inmiddels heeft de curator zijn faillissementsverslag gereed Hierin staat overigens niet dat de portefeuille is overgedragen aan Rokkeveen. De overdracht van de portefeuille moet zijn gebeurd met toestemming van Zurich. Uit het verslag blijkt namelijk dat Zurich in 1998 aan de Meerwijk-groep een lening heeft verstrekt en daarmee het pandrecht op de verzekeringsportefeuille kreeg. “Baas heeft zich in privé als borg verbonden voor deze lening”, schrijft de curator.
Volgens het verslag van de curator vonden vrijwel alle activiteiten van de groep plaats binnen Meerwijk Verzekeringen die voornamelijk voor Zurich werkte. “Tot 2000 verging het de vennootschappen redelijk, hoewel er volgens Baas wel eens sprake is geweest van liquiditeitskrapte en achterstanden in de betalingen aan GAK en de Belastingdienst. In 2000 vielen de resultaten tegen en Zurich besloot toen niet langer provisie per voorschot te betalen. Doordat de liquiditeitsbehoefte van Meerwijk Verzekeringen ook werd veroorzaakt, doordat Zurich de polissen niet tijdig kon verwerken, heeft Zurich in 2000 een (aanvullende) lening verstrekt onder handhaving van genoemde borgstelling en verpanding van de portefeuille.”
De curator meldt voorts, dat “er sprake van is geweest dat Zurich een belang van 40% of 60% zou krijgen in Meerwijk Verzekeringen”. “De overeenkomsten zijn getekend, maar aldus Baas nooit uitgevoerd. In 2001 zou de lening gedeeltelijk worden overgenomen door een klant van Meerwijk, de BV Nederveen. Ook deze stukken zijn getekend, maar ook deze transactie is volgens Baas nooit uitgevoerd.”

Reageer op dit artikel