nieuws

Meer premie en winst ING in verzekeringen

Archief

De premieomzet van ING Verzekeringen steeg in de eerste negen maanden van dit jaar met 3% tot e 9,1 (8,8) mld. De brutowinst kwam 7,8% hoger uit: 1,7 (1,6) mld.

Het levenbedrijf van bankverzekeraar ING boekte in ons land een groei van 2,6%. Het premie-inkomen nam toe tot e 3.846 (3.749) mln. Deze stijging is vooral te danken aan de hogere inkomsten uit collectiviteiten, zowel koopsommen als periodieke premies.
Het levenresultaat kwam 9,9% hoger uit: 1.559 mln, onder meer door winst van e 79 mln op de afkoop van een groot collectief contract.
De groei van het schadebedrijf was nog lager. De premies namen met 2,2% toe tot e 1.564 (1.530) mln, vooral door premiestijgingen in de branche Ziektekosten. Het resultaat van het schadebedrijf daalde met 10,9% tot e 147 mln als gevolg van tegenvallende resultaten in de branches Inkomen/Ongevallen, Motor en Varia.
Wereldwijd
De omzet van ING wereldwijd in verzekeringen nam toe met 9,1% tot e 49,5 (45,4) mld. De premies Leven stegen met 6,4% tot e 33,4 (31,4) mld en die van Schade met 38,5% tot e 6,3 (4,6) mld, mede door de acquisitie van ING Comercial América in Mexico.
Het operationeel brutoresultaat steeg met 11,7% tot 3.132 (2.804) mln, waarvan Leven e 2.622 (2.332) mln en Schade e 510 (472) mln. De operationele nettowinst groeide met 17,1% tot e 2.478 (2.116) mln.
De premieomzet in opkomende markten groeide met 51,8% tot e 5,9 mld, inclusief de acquisitie van ING Comercial América in Mexico en de verkoop van Aetna Argentina. Zonder deze transacties was de autonome groei 10,3%. Het operationele resultaat nam toe met 50,3% tot e 532 mln, oftewel 17% van het totale resultaat uit verzekeringen.
Herwaarderingsreserve
Door de daling van aandelenmarkten is de herwaarderingsreserve van de aandelenbeleggingen van het verzekeringsbedrijf van ING gedaald tot e 0,9 mld. “Gezien deze lage herwaarderingsreserve zal ING met ingang van 2003 verkoopwinsten op aandelenbeleggingen nemen afhankelijk van de marktontwikkelingen”, aldus het concern. Hierdoor komt een einde aan het beleid van ING om jaarlijks vooraf een stijging van 15% op verkoopwinsten op aandelenbeleggingen vast te stellen.
Het assurantiebedrijf van ING boekte een provisie-inkomen van e 87 (63) mln, een stijging van 38% die voor rekening is van de Belgische bank BBL.

Reageer op dit artikel