nieuws

Meer drukte bij het fraudeloket

Archief

In het tweede kwartaal heeft het Fraudeloket van het Verbond van Verzekeraars het veel drukker gehad dan in het eerste kwartaal: 176 tegen 113 zaken. In het tweede kwartaal van verleden jaar werden 132 zaken geregistreerd.

In 87% van de gevallen zijn de zaken zonder hulp van Justitie afgedaan. Het gaat dan veelal om gevallen waarin betrekkelijk eenvoudig kon worden aangetoond, dat de verzekerde een onware opgave had gedaan of had geknoeid met nota’s.
In 37 zaken is aangifte van verzekeringsfraude bij de politie gedaan, aldus het Verbond van Verzekeraars.
Intermediair
Er werden in het tweede kwartaal tien fraudezaken gemeld waarbij het intermediair in negatieve zin betrokken was. De meeste gevallen vertonen het klassieke fraudepatroon: het valselijk ondertekenen van aanvraagformulieren om zodoende extra provisie-inkomsten te genereren.
Ook kwamen er meldingen binnen van valselijk opgemaakte bonus/malusverklaringen, waardoor verzekeraars minder premie incasseerden, meldt het Verbond.

Reageer op dit artikel