nieuws

Maritiem volmachtbedrijf Raets kiest voor Fortis

Archief

Fortis Corporate Insurance (FCI), de bedrijvenverzekeraar van Fortis, wordt per 1 januari risicodrager van alle door Raets Assurantie Groep (RAG) te sluiten maritieme aansprakelijkheidsverzekeringen.

Het in Rotterdam gevestigde volmachtbedrijf RAG wordt bestuurd door eigenaar/oprichter Martin Lanting (49). Sinds de start in 1994 heeft RAG zich toegelegd op Charterers Liability- en Shipowners’ P&I-verzekeringen. Daarbij heeft RAG zich gespecialiseerd in de zogeheten ‘fixed premium’-polissen voor de zeescheepvaart.
In de afgelopen zeven jaar was de Duitse maatschappij Darag, die sinds kort onderdeel is van AXA Colonia, de risicodrager van de door Raets gesloten verzekeringen. Over de overstap van Darag naar FCI zegt Lanting: “Darag is een gespecialiseerde transportverzekeraar. Wij werken als volmachtbedrijf uitsluitend via het intermediair en daarom zijn we ons gaan oriënteren op een alternatief”, Lanting.
RAG telt 45 medewerkers en zetelt aan de K.P. van de Mandelelaan in Rotterdam. Er zijn nevenvestigingen in Singapore, Londen en Parijs. Voor dit jaar wordt een premie-omzet verwacht van circa ( 60 mln. Lanting koestert voor 2002 een omzetprognose, die een groei tussen de 20% en 25% inhoudt.
Bestuursvoorzitter Jan De Meulder van FCI is zeer ingenomen met de samenwerking met RAG : “Wij worden hiermee de enige Nederlandse risicodrager die over de organisatie en de mogelijkheden beschikt om ‘fixed premium’-maritieme aansprakelijkheidsverzekeringen te tekenen.”
RAG bedient inmiddels meer dan vierhonderd actieve Charterers over de gehele wereld en het gaat hierbij om ruim 7.500 zeeschepen per jaar (geschatte premie-omzet voor dit jaar ( 35 mln. De Shipowners’P&I-verzekeringen, die onder de naam Intercoastal worden gesloten, zullen in 2001 naar schatting een premie-omzet van ( 25 mln genereren. Het gaat hierbij om circa 700 schepen, niet groter dan 10.000 ton.

Reageer op dit artikel