nieuws

Marginale groei voor individuele levenbedrijf Aegon

Archief

De werkmaatschappij Aegon Levensverzekering heeft vorig jaar een premiegroei gerealiseerd van 12,1% tot f 5,9 miljard, tegen +17,6% in 1999. De lagere groei is te wijten aan het stagnerende individuele bedrijf. Overigens keerde Aegon Leven vorig jaar een recordbedrag van f 4,1 mld aan dividend uit aan moederbedrijf Aegon.

Het concern Aegon – inclusief Spaarbeleg, Axent, LPU en NVG – maakte eerder bekend in ons land in levensverzekeringen met ruim 10% te zijn gegroeid tot f 7.323 (6.638) mln. Uit het nu gepubliceerde jaarverslag van Aegon Leven blijkt dat die werkmaatschappij in Nederland goed is geweest voor f 5.848 (5.214) mln premie. Uit het buitenland – Portugal en Taiwan – haalde Aegon Leven nog eens f 59 (57) mln premie binnen.
Na drie jaren van sterke groei heeft het individuele bedrijf vorig jaar hoegenaamd geen groei kunnen realiseren. De totale premie-omzet uit particuliere polissen steeg met nog geen procent tot f 1.916 (1.899) mln. Het beeld per segment was divers. De traditionele koopsommen dikten met 14% aan tot f 338 mln, terwijl de voorheen zo popualire beleggingskoopsommen een tik van -15% te verwerken kregen tot f 425 mln. Bij de polissen tegen periodieke premiebetaling werd juist in unit-linked groei bewerkstelligd: +11% tot f 717 mln. De periodieke premies uit traditionele levensverzekeringen daalden daarentegen met 4,4% tot f 436 mln. De omzetverhouding traditioneel versus unit-linked bleef stabiel op 40% tegen 60%.
Collectief
Net als in 1999 stuwden backservice-koopsommen voor pensioenverzekeringen het collectieve pensioenbedrijf omhoog, dit keer met 23%. De koopsomcategorieën plusten met bijna 25% tot f 853 mln (traditioneel) en ruim 70% tot f 1.025 mln (unit-linked).
Aegon is vooral te spreken over de business-unit Pensioen & Advies (rechtstreekse pensioencontracten met middelgrote en grote bedrijven). “Binnen het traditionele segment zijn werkprocessen herontworpen en op digitale leest geschoeid en is een volledig instrumentarium ontwikkeld ter ondersteuning van onze dienstverlening aan werknemers. Dit omvat adviesberekeningen via internet, een adviesorganisatie en een volledig vernieuwde output. De sterk opgelopen verkoopcijfers onderstrepen nu reeds het succes van deze investeringen.”
In totaal komt het collectieve bedrijf tot een brutopremie-inkomen van f 3.558 (2.887) mln. Verder boekt Aegon nog een gedeelte van de premies onder de noemer indirect bedrijf. Dit indirecte bedrijf, dat collectieve premies belegd voor risico van de polishouder, was goed voor f 436 (485) mln.
Resultaat
De bedrijfskosten van Aegon Leven stegen vorig jaar – na twee jaren van daling – met bijna 13% tot f 515 mln. Daarvan is f 209 (179) mln toe te schrijven aan beheerskosten en f 306 (279) mln aan acquisitiekosten. Desondanks verbeterde het resultaat van de technische rekening met 27,4% tot f 805 mln.
De nettowinst bedraagt op jaarbasis meer dan één miljard gulden: f 1.102 (1.020) mln. Aan moedervennootschap Aegon Nederland is een dividend van f 4.139 (1.550) mln uitgekeerd. Die omvangrijke dividenduitkering resulteert in een forse verlaging van het eigen vermogen van Aegon Leven met f 3,9 mld tot bijna f 6,4 mld.
Aegon niet blij met commissie Traas
Aegon is niet blij met de uitkomsten van de commissie Traas, die onderzoek heeft gedaan naar de boekhoudmethoden van verzekeraars. Aegon hanteert in zijn jaarverslaggeving (sinds 1995) namelijk de indirect rendementmethode, die er kort gezegd op neer komt dat beleggingsopbrengsten over meerdere boekjaren worden uitgesmeerd. Volgens de commissie Traas geeft dat geen inzicht in het resultaat van het verslagjaar en is zo’n methode in het buitenland niet geoorloofd.
De commissie wil in de verslaggeving van verzekeraar verder dat ‘stille reserves’ in technische voorzieningen inzichtelijk worden gemaakt, dat een eventuele catastrofevoorziening expliciet worden gemeld en dat verplicht inzicht wordt gegeven in de solvabiliteitspositie.
In een reactie noemt het Verbond van Verzekeraars de aanbevelingen van de commissie “onnodig en complex”. Volgens de koepelorganisatie gaat Nederland nu uit de pas lopen met het buitenland en worden verzekeraars met onnodige administratieve lasten geconfronteerd. Verder zou de gemiddelde consument en aandeelhouder er, na meerdere wijzigingen in een kort tijdsbestek, geen touw meer aan kunnen vastknopen, aldus het Verbond.

Reageer op dit artikel