nieuws

Mailing van ING Bank aan klanten van tussenpersonen zet NN te kijk

Archief

Een mailing van ING Bank die op grote schaal is gestuurd naar klanten van met Nationale-Nederlanden samenwerkende tussenpersonen, heeft NN in grote verlegenheid gebracht. Het concern heeft zijn excuses aangeboden aan klagende tussenpersonen en aan de standsorganisaties NVA en NBVA.

De gewraakte mailing, bestaande uit het ING Bank-relatieblad Financieel Bulletin voor particulieren, werd op 28 mei verstuurd. Bij diverse ontvangers van de mailing ontstond direct al argwaan over de herkomst van (een deel van) de gebruikte adressen. Sommige ontvangers konden op grond van ‘unieke’ elementen in de adressering vaststellen dat in hun geval het bestand van Nationale-Nederlanden Financiële Diensten (NNFD) moest zijn gebruikt.
Door NN is toegegeven dat de mailing onder meer gestuurd is naar 32.000 intermediairklanten die een VermogensPlusPlan van NNFD hebben.
In een excuusbrief aan klagende tussenpersonen, stelt NN: “Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden en een puur menselijke fout heeft het kunnen gebeuren, dat de beleggingsklanten van Nationale-Nederlanden betrokken werden bij deze mailing. Een fout die wij zeer betreuren. Vanzelfsprekend hebben wij maatregelen getroffen om dergelijke vervelende incidenten in de toekomst te voorkomen.” Desgevraagd meldt NN dat bij haar in de eerste week van juni circa dertig assurantiebemiddelaars over de mailing een klacht hebben ingediend.
In de excuusbrief stelt NN verder: “Het is nooit de bedoeling van ons concern geweest om uw klanten rechtstreeks te benaderen. Integendeel: u weet dat Nationale-Nederlanden sinds jaar en dag een pure intermediaire maatschappij is die uw specifieke rol van verzekeringsadviseur als een van haar uitgangspunten hanteert. Dat was zo en dat is in de toekomst niet anders. We kunnen u daarnaast melden dat de retour gezonden antwoordkaarten van de ING Bank aan u worden doorgestuurd.”
NVA en NBVA
Hoewel de intermediairorganisaties NBVA en NVA al in de loop van de eerste week van juni klachten vanuit de achterban hadden ontvangen over de mailing van ING Bank, hadden zij daarover die week nog geen contact gehad met NN, zo bleek AM (vrijdag 8 juni)uit contacten met NVA en NBVA. Bij de NBVA waren enkele tientallen klachten binnengekomen, bij de NVA slechts één. De organisaties hadden het onderwerp ieder voor zich geagendeerd voor interne beraadslaging op maandag 11 juni.
NBVA en NVA nemen overigens genoegen met de excuusbrief die NN hen diezelfde vrijdagmiddag heeft toegestuurd. Toeval of niet, maar dit gebeurde binnen een uur nadat AM de maatschappij om commentaar over de ‘foute’ mailing had gevraagd. “Zo zie je maar dat automatisering ook niet alles is”, verzuchtte de NBVA. De NVA zegt zich wel verbaasd te hebben over de begane slordigheid.

Reageer op dit artikel