nieuws

Maav telt nog maar ruim 550 verzekerden

Archief

Bij de Maav, het eenmalige vangnet voor de WAO-gatverzekering, daalde vorig jaar het aantal verzekerden van 592 naar 552.

De Maav werd in 1994 opgericht en omvatte toen 1.150 verzekerden. De constante daling wordt voornamelijk veroorzaakt doordat aangesloten werknemers bij een bedrijf gaan werken dat wél een WAO-gatverzekering heeft en doordat werknemers met pensioen gaan. Van de 552 (592) verzekerden die de Maav eind 2000 telde, hadden er 304 (307) een WAO-gatuitkering. Het ging hierbij om 216 (217) van de 338 (358) verzekerde werknemers en om 88 (90) van de 214 (234) verzekerde zelfstandige ondernemers.
De onderlinge Maav is, bij het onstaan van het WAO-gat, op last van de overheid opgericht als eenmalig vangnet voor werknemers met een verhoogd gezondheidsrisico in dienst van een bedrijf zonder WAO-gatverzekering. Ook bepaalde zelfstandigen konden zich bij de Maav verzekeren. In 2038 sluit het vangnet. In dat jaar zal namelijk de laatste verzekerde met pensioen zijn gegaan.
De Maav heeft gedurende de looptijd een bedrag nodig van f 56 miljoen. Vorig jaar hadden de participerende verzekeraars en pensioenfondsen daarvan f 32,2 (32,2) mln bijeengebracht aan eenmalige en jaarlijkse stortingen. De pensioenfondsen die aanvankelijk niet wilden meebetalen aan de Maav, betalen inmiddels ook mee (zie AM 13/2001, pag. 35).

Reageer op dit artikel