nieuws

Maav telt nog 470 verzekerden

Archief

Bij de Maav, het vangnet voor de WAO-gatverzekering, waren vorig jaar 470 mensen verzekerd. Dat zijn er 32 minder dan in 2001.

De Maav werd in 1994 opgericht en had toen 1.150 verzekerden. Het aantal verzekerden daalt elk jaar, omdat verzekerde werknemers bij een bedrijf gaan werken dat wél een WAO-gatpolis heeft, met pensioen gaan of overlijden. Van de 470 (502) verzekerden die de Maav eind vorig jaar telde, waren er 200 (207) werknemer en 87 (91) zelfstandig ondernemer. Van hen waren er 85 (97) volledig arbeidsongeschikt en hadden er 287 (298) een WAO-gatuitkering. De arbeidsongeschiktheid werd vooral gevormd door psychische aandoeningen 29,8% (29,0%) en aandoeningen van het bewegingsapparaat 22,5% (23%).
De onderlinge Maav is bij het ontstaan van het WAO-gat – op last van de overheid – opgericht als éénmalig vangnet voor werknemers met een verhoogd gezondheidsrisico in dienst van een bedrijf zonder WAO-gatpolis. Ook bepaalde zelfstandigen konden zich bij de Maav verzekeren. In 2038 wordt de Maav gesloten, want in dat jaar zal de laatste verzekerde met pensioen gaan. Als de WAO-plannen van het kabinet doorgaan, zal er vanaf 2005 geen WAO-gat meer zijn. Daarmee versmalt de basis voor de Maav. Het bestuur onderzoekt derhalve op welke wijze de Maav voortgezet kan worden.
Wettelijk is vastgesteld dat de Maav gedurende de looptijd een bedrag nodig heeft van e 24,2 mln. Tot vorig hadden de participerende verzekeraars en pensioenfondsen e 14,6 mln bijeengebracht aan eenmalige en jaarlijkse stortingen. De Maav heeft berekend dat – door het lage aantal verzekerden en uitkeringen – dit bedrag (inclusief rentebaten) voorlopig voldoende is. Net als over 2001 hoeven de participanten over 2002 dan ook geen bijdragen te leveren.

Reageer op dit artikel