nieuws

LTO de boer op met varkenspestpolis

Archief

Land- en tuinbouworganisatie LTO wil dat varkenshouders zich gaan verzekeren tegen de gevolgen van varkenspest en MKZ. De verzekering die hun zal worden aangeboden, is echter nog niet rond.

Belangrijkste drijfveer voor LTO is de dreiging van de overheid om niet meer financieel bij te springen bij schade als gevolg van noodweer of uitbraken van varkenspest en MKZ. Per LTO-sector was tot vorig jaar een diergezondheidsfonds beschikbaar van f 500 mln; dat is inmiddels omgezet in een bankgarantie. Boven dit bedrag trekt de overheid de portemonnee.
Minister Brinkhorst van LNV is al een tijd van plan de geldkraan bij calamiteiten dicht te draaien; vergoeding van schade zou moeten plaatsvinden uit een verzekering. Eerdere plannen om een verzekering op te zetten tegen schade als gevolg van extreme weersomstandigheden, liepen echter spaak, omdat de te betalen premie in de ogen van de agrariërs veel te hoog is.
Porcopol
Met de varkenspestverzekering, Porcopol genaamd, wil LTO het opnieuw proberen. Vorig jaar is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van zo’n verzekering. Daarbij was ook de grootste agrarische verzekeraar Interpolis betrokken. “Zij hebben belangstelling getoond om de verzekering in de vorm van een onderlinge op poten te zetten”, aldus Henk Boelrijk, secretaris van de vakgroep Varkenshouderij van LTO. “Een werkgroep is bezig de concept-polisvoorwaarden uit te werken. Daar zal een aantal discussiepunten en opties in blijven zitten. Met dat concept gaan wij een ronde maken langs de varkenshouders”.
Het gegeven dat de overheid de financiële steun in geval van calamiteiten wil intrekken, zet de boeren wel min of meer voor het blok.
“De politieke context wordt inderdaad steeds smaller. De directe schade in geval van een varkenspestepidemie wordt vergoed vanuit het diergezondheidsfonds, maar de indirecte schade, zoals leegstaande stallen en omzetverlies, is gewoon een ondernemingsrisico wanneer de overheid niet bijspringt. Een verzekering is dan de enige mogelijkheid”, aldus Boelrijk. Begin volgend jaar moet duidelijk worden of die verzekering er komt.

Reageer op dit artikel