nieuws

Loze kreten van Spaar Select?

Archief

“De heer Jan-Willem van Dijk van Spaar Select geeft in dag- en vakbladen (zie AM 18, pag. 17) klanten het advies om géén lijfrentepolis meer te sluiten. Een reden is volgens hem dat het sluiten van een lijfrentepolis vrijwel onmogelijk wordt gemaakt. Tevens wordt aangegeven dat het berekenen van de lijfrenteruimte toch wel erg moeilijk, zo niet ondoenlijk is.

De basisruimte van de lijfrenteaftrek vervalt wel binnenkort, maar zoals de lezer weet: zeker niet de lijfrenteaftrek! Met een aantoonbaar pensioentekort kun je dus ook straks een aanvullende oude(re)dagsvoorziening treffen, zeker als het maximale opbouwpercentage eindloon naar 1,75 % gaat en het maximum opbouwpercentage middelloon naar 2%, samen met een evenredige verlaging van de maxima in de beschikbare premiestaffels (met inachtneming van het overgangsrecht tot uiterlijk januari 2005). Bij een neergaande economie zal de Nederlander bovendien gebaat zijn met het in beeld brengen en afschermen van de basisrisico’s: overlijden, arbeidsongeschiktheid en het lang-levenrisico.
Twaalf van de 32 vestigingen van Spaar Select moesten sluiten vanwege de afkoop van lopende lijfrentepolissen en de dalende verkoop van aandelenleaseplannen, aldus de heer Van Dijk. Was Spaar Select niet het bedrijf dat duizenden aandelenleaseplannen heeft verkocht en klanten torenhoge winsten voorschotelde? De klant blijft nu zitten met een aanzienlijke nog af te lossen persoonlijke lening, voor niets betaalde rente en een flink verlies op de aandelen. Gelukkig gaat Spaar Select vanaf nu bij lijfrentepolissen de ‘voors en tegens’ laten zien en ze gaan aangeven dat de situatie ieder jaar anders kan zijn. Goed om te horen dat Spaar Select dus blijkbaar ook service en opnieuw voorlichting gaat geven aan alle bestaande klanten die in het (verre) verleden een lijfrentepolis hebben gesloten. Een lichtpuntje in onze branche, waarboven donkere wolken zich hebben samengepakt.
De heer Van der Colk van Het Hypotheekhuis geeft in het artikel als reactie terecht aan dat de nieuwe regelgeving een stuk meer inhoudelijke kennis van de adviseur en voortdurende begeleiding van de klant vergt. Bij Spaar Select is de opleiding tot financieel adviseur één maand. Is de stap van Spaar Select de schuld van de complexiteit van de lijfrente trancheberekening, de onbetrouwbare overheid of de kwaliteit van advisering in het verleden? De klant en de markt zullen het antwoord hopelijk gaan geven, hoewel ik dit nog steeds betwijfel.”
Henk Schilder, Nemass/De Boer, Volendam

Reageer op dit artikel