nieuws

Lijfrenteproductie in tweede kwartaal 40% lager

Archief

De verkoop van uitgestelde lijfrenteverzekeringen is in het tweede kwartaal met bijna 40% gedaald ten opzichte van de maanden april, mei en juni van 2000. Over het eerste kwartaal had het Centraal Bureau voor de Statistiek nog een plus van 15% gemeld.

Die stijging is echter toe te schrijven aan vertraagde verwerking van polissen uit het fiscaal interessante jaar 2000, toen veel mensen nog gebruik maakten van de laatste mogelijkheid om de basisaftrek van f 6.179 lijfrentepremie te benutten. In het nieuwe belastingstelsel is die vrije aftrek beperkt tot f 2.283.
Dat dit zijn weerslag heeft op de verkoop van lijfrenteverzekeringen wordt pas in het tweede kwartaal zichtbaar. De jongste CBS-cijfers over de maand juni geven zelfs een halvering van de lijfrenteproductie aan van f 278 mln premie-omzet tegen f 547 mln juni vorig jaar.
Over de eerste zes maanden gezien, is de productie van uitgestelde lijferntepolissen 12% lager uitgekomen dan vorig jaar.
Nieuwe productie: lijfrente uitgesteld Premie guldens- beleggings- totaal verzekeringen verzekeringen 1998 1e kwartaal 1.416,1 834,1 58,9% 582,0 41,1% 2e kwartaal 1.107,9 421,0 38,0% 686,9 62,0% 3e kwartaal 897,9 338,0 37,6% 559,9 62,4% 4e kwartaal 907,4 441,6 48,7% 465,8 51,3% Totaal 1998 4.329,3 2.034,7 47,0% 2.294,6 53,0% 1999 1e kwartaal 1.444,9 772,3 53,5% 672,6 46,5% 2e kwartaal 1.020,1 320,2 31,4% 699,9 68,6% 3e kwartaal 909,3 351,7 38,7% 557,6 61,3% 4e kwartaal 923,6 412,6 44,7% 511,0 55,3% Totaal 1999 4.297,9 1.856,8 43,2% 2.441,1 56,8% 2000 1e kwartaal 1.823,2 875,8 48,0% 947,4 52,0% 2e kwartaal 1.403,3 433,3 30,9% 970,0 69,1% 3e kwartaal 1.124,6 427,9 38,0% 696,7 62,0% 4e kwartaal 1.674,4 476,3 28,4% 1.198,1 71,6% Totaal 2000 6.025,5 2.213,3 36,7% 3.812,2 63,3% 2001 1e kwartaal 1.999,7 948,5 47,4% 1.051,3 52,6% 2e kwartaal 845,5 428,2 50,6% 417,3 49,4%
Beleggingspolis
Het verval in de (uitgestelde) lijfrenteproductie drukt uiteindelijk de gehele nieuwe productie van individuele levensverzekeringen. In het tweede kwartaal werden 331.300 polissen verkocht – tegen 401.400 vorig jaar (-17,5%) – en werd er aan premie f 3.266 (3.601) mln omgezet, oftewel 9,3% lager dan vorig jaar. Vooral de koopsompolissen laten het afweten: 45.600 afgelopen kwartaal tegen 95.000 in dezelfde drie maanden van 2000.
In het eerste kwartaal was het aantal geregistreerde nieuwe polissen ook al iets gedaald: -5,6% tot 419.300. Het premie-inkomen kwam toen nog wel hoger uit (+19,6% op f 5,7 miljard), vooral door de ‘overloop’ van koopsommen uit 2000.
Opvallend is de sterk gedaalde populariteit van de beleggingsverzekering. In het tweede kwartaal was slechts 34,2% van de betaalde premies bestemd voor unit-linkedpolissen, tegen nog 51,7% in het tweede kwartaal van vorig jaar. Over heel 2000 bedroeg dat gemiddelde 47,4%; in het eerste kwartaal van dit jaar was dat al gezakt naar 39,4%.
Direct ingaande lijfrente
Enig tegenwicht wordt geboden door de direct ingaande lijfrenteverzekeringen. Zij zorgen dit jaar voor een flinke verkoopimpuls, getuige de stijgingspercentage in de productie van +39,5% in het eerste kwartaal (premie-omzet f 2.244 mln uit 20.500 polissen) en van +40,5% in het tweede kwartaal (omzet f 1.475 mln uit 14.000 polissen).
De beleggingslijfrente is nog verre van aantrekkelijk voor de klant: slecht 7% van de premiestortingen was in het tweede kwartaal voor dergelijke overeenkomsten bestemd.
Nieuwe productie: direct ingaande lijfrente Aantal Premie guldens- beleggings- totaal verzekeringen verzekeringen 1998 1e kwartaal 12.700 1.040,8 1.000,5 96,1% 40,3 3,9% 2e kwartaal 7.900 716,1 680,6 95,0% 35,5 5,0% 3e kwartaal 8.100 833,3 759,4 91,1% 73,9 8,9% 4e kwartaal 7.500 707,8 622,4 87,9% 85,4 12,1% Totaal 1998 36.200 3.298,0 3.062,9 92,9% 235,1 7,1% 1999 1e kwartaal 15.700 1.327,3 1.191,1 89,7% 136,2 10,3% 2e kwartaal 8.300 816,1 704,8 86,4% 111,3 13,6% 3e kwartaal 8.400 992,2 889,0 89,6% 103,2 10,4% 4e kwartaal 7.800 803,5 722,7 89,9% 80,8 10,1% Totaal 1999 40.200 3.939,1 3.507,6 89,0% 431,5 11,0% 2000 1e kwartaal 17.200 1.608,3 1.462,3 90,9% 146,0 9,1% 2e kwartaal 10.800 1.049,4 956,5 91,1% 92,9 8,9% 3e kwartaal 10.100 1.203,2 1.128,1 93,8% 75,1 6,2% 4e kwartaal 9.400 987,2 881,7 89,3% 105,7 10,7% Totaal 2000 47.500 4.848,1 4.428,6 91,3% 419,7 8,7% 2001 1e kwartaal 20.500 2.243,9 2.028,5 90,4% 215,4 9,6% 2e kwartaal 14.000 1.474,5 1.370,6 93,0% 103,9 7,0%

Reageer op dit artikel