nieuws

Lijfrenteproductie hard omlaag

Archief

De nieuwe productie van individuele levensverzekeringen is in de maand mei verder gedaald. Volgens cijfers van het CBS daalde de afzet van het aantal polissen, ten opzichte van mei vorig jaar, met 15% tot 110.500 en daalde de premie-omzet met ruim 10% tot f 1.038 mln.

De afname is volledig toe te schrijven aan de hard inzakkende lijfrenteproductie. De premies voor uitgestelde lijfrenteverzekeringen kwamen in mei met f 262 mln bijna 38% lager uit dan een jaar eerder. In maart en april maakte het CBS al melding van dalingen van 21,5% en 30,2%. De productiestijgingen van januari en februari zijn toe te schrijven aan overloop van posten uit 2000. De direct ingaande lijfrenteverzekeringen bieden enig tegenwicht. In mei steeg die productie met 37,6% tot f 469 mln, afkomstig uit 4.600 polissen.
Met de omzet uit spaarkasovereenkomsten blijft het huilen met de pet op. In navolging van 1999 en 2000 levert het jaar 2001 louter productiedalingen op. In mei was de daling 48,6% groot tot f 11,2 mln.
Nieuwe individuele levensverzekeringen Periodiek betalende polissen Koopsompolissen Aantal Verzekerd Periodieke Eenmalige Aantal Verzekerd Koopsom (x 1.000) kapitaal premie premie (x 1.000) kapitaal april 2001 Guldenscontracten 51,9 2.996,8 45,3 33,9 12,7 1.310,2 686,0 w.v. Verbonden aan hypotheek 3,8 651,1 7,3 4,4 0,0 1,3 0,0 Pensioen uitgesteld 1,2 526,7 6,4 8,4 0,2 41,4 27,6 Lijfrente uitgesteld 2,0 225,2 5,5 5,0 3,0 218,3 144,3 Direct ingaande rente – – – – 4,4 709,0 476,9 Levenslang bij overlijden 30,2 230,3 6,5 0,0 0,3 1,8 1,2 Spaarverzekering 3,2 194,9 12,9 15,6 0,3 20,5 12,7 Risicoverzekering 10,7 1.097,6 5,7 – 4,4 310,9 18,1 Overig 0,8 71,0 1,1 0,4 0,0 6,9 5,1 Beleggingseenheden 45,5 3.856,0 126,3 75,9 5,5 238,9 178,1 w.v. Verbonden aan hypotheek 8,8 1.603,2 34,3 23,1 0,0 5,9 6,2 Pensioen uitgesteld 3,8 653,4 22,5 11,4 0,1 12,4 4,3 Lijfrente uitgesteld 12,8 780,6 28,8 12,1 4,4 123,3 109,4 Direct ingaande rente – – – – 0,3 61,0 38,0 Levenslang bij overlijden 0,1 13,2 0,1 0,2 – – – Spaarverzekering 17,1 633,0 36,0 20,4 0,6 26,4 17,5 Risicoverzekering 1,2 118,7 2,0 1,5 0,0 0,4 0,5 Overig 1,7 53,9 2,7 7,1 0,0 9,4 2,2 mei 2001 Guldenscontracten 47,1 3.082,7 46,0 31,8 11,6 1.207,4 586,2 w.v. Verbonden aan hypotheek 4,5 762,2 9,3 4,6 0,0 2,5 0,2 Pensioen uitgesteld 1,2 486,1 8,9 7,0 0,2 27,1 18,0 Lijfrente uitgesteld 1,8 228,9 6,4 4,3 2,2 199,8 109,8 Direct ingaande rente – – – – 4,3 686,2 428,9 Levenslang bij overlijden 24,4 199,6 5,5 0,0 0,4 2,2 1,6 Spaarverzekering 3,1 196,5 8,6 15,6 0,5 15,0 8,1 Risicoverzekering 11,2 1.133,5 6,1 0,0 3,8 268,4 15,1 Overig 0,9 75,8 1,3 0,3 0,0 6,2 4,5 Beleggingseenheden 47,7 4.243,9 137,0 68,4 4,1 212,0 168,6 w.v. Verbonden aan hypotheek 11,4 1. 960,3 44,5 25,9 0,0 3,9 4,3 Pensioen uitgesteld 4,0 702,5 22,9 8,7 0,2 14,3 9,0 Lijfrente uitgesteld 12,3 828,8 30,0 15,6 3,1 93,4 96,2 Direct ingaande rente – – – – 0,3 66,2 39,7 Levenslang bij overlijden 0,2 10,6 0,1 0,1 – – – Spaarverzekering 16,7 581,1 34,3 10,9 0,5 17,3 12,8 Risicoverzekering 1,2 88,1 2,4 1,3 0,0 0,7 0,5 Overig 1,9 72,5 2,9 6,0 0,0 16,1 6,1 (bedragen x f mln) Nieuwe spaarkasproductie 2000 2000 2001 2001 april mei april mei Spaarpremie ineens 8,0 7,6 2,9 2,3 Spaarpremie periodiek 12,6 11,1 8,5 7,5 Risicopremie ineens 1,3 1,1 0,4 0,3 Risicopremie periodiek 2,2 2,0 1,2 1,1 (in f mln)
Totaal spaarkasbedrijf Aantal Spaar- Spaar- Risico- (x .1000) bedrag premies premies April 2001 Verbonden aan hypotheek 0,0 0,4 0,1 0,0 Pensioen- of lijfrenteclausule 1,6 78,0 3,9 0,7 Zonder clausule 4,8 104,1 7,4 0,9 Totaal 6,4 182,5 11,4 1,6 Mei 2001 Verbonden aan hypotheek 0,0 0,4 0,0 0,0 Pensioen- of lijfrenteclausule 1,8 78,4 3,5 0,6 Zonder clausule 4,0 93,5 6,3 0,8 Totaal 5,8 172,3 9,8 1,4 (bedragen in f mln) Spaargelden 2001 jaar jan. 1) febr. maart april Tegoed op deposito’s begin periode 287,2 295,8 304,6 307,5 311,0 Stortingen 186,0 28,9 19,0 20,3 19,9 Terugbetalingen 184,2 22,8 16,2 16,9 16,4 Spaarverschil 1,9 6,2 2,8 3,4 3,5 Rente 3,9 1,2 0,0 0,1 0,2 Besparingen 5,8 7,4 2,9 3,5 3,7 Tegoed op deposito’s eind periode 293,0 304,6 307,5 311,0 314,7 (in f mld) Bron: De Nederlandsche Bank 1) Nieuwe reeks door wijziging rapportage kredietinstellingen

Reageer op dit artikel