nieuws

Levob staat nu ook leaseclaim te wachten

Archief

Levob kan zich gaan voorbereiden op een claim van zich gedupeerd voelende afnemers van het aandelenleaseproduct Levob Hefboom Effect. De bankverzekeraar zou klanten in verkoopbrochures hebben misleid.

De op handen zijnde claim moet komen van het bedrijf Vacned (zie www.vermogensmonitor.nl), dat zich volgens directeur Paul van Straaten al vijftien jaar bezighoudt met belangen van gedupeerde beleggers. Volgens hem wordt het voor Vacned de eerste keer dat de belangen van een groep worden behartigd. Op dit moment heeft een handvol effectenleasers van Levob zich aangemeld. Vacned, dat werkt op basis van het principe no-cure-no-pay, hoopt meer dossiers te vergaren.
Van Straaten benadrukt dat de negatieve ervaringen van klanten met aandelenlease niet alleen de aanbieders zijn aan te wrijven. “Klanten hebben een eigen verantwoordelijkheid, waar we ze duidelijk op wijzen. Dat levert wel eens teleurgestelde gezichten op bij een eerste bezoek aan ons, maar het schept wel duidelijkheid.”
Toch ziet hij in het geval Levob aanknopingspunten om de bankverzekeraar verwijten te maken. “In de verkoopbrochures werd gerept over een netto-inkomstenstroom, in plaats van over het aangaan van een schuld waarover rente is verschuldigd. Een rekenvoorbeeld gaat uit van 60% belastingaftrek van de rente en een aandelenrendement van 12%. Over verval van die aftrek werd niet gesproken, noch over negatieve rendementen. Sterker nog, de brochure trachtte een beeld te creëren dat sprake was van een veilige spaarvorm. Het woord sparen werd letterlijk gebruikt. Misleiding dus, dat is kristalhelder.”
Van Straaten zegt veel samen te werken met een advocaat die ook betrokken is bij de leaseclaims tegen Dexia Bank (Legio Lease). “De stichting Leaseverlies telt al 40.000 gedupeerden. Bij Levob verwacht ik minder gedupeerden; het product is volgens mij minder agressief en minder grootschalig verkocht.”
‘Eerlijk is eerlijk’
Levob lanceerde het product Hefboom Effect in het najaar van 1997. De naam OV Bank werd er speciaal voor vervangen door Levob Bank. Voor een maandpremie van e 64,66 (bruto) konden klanten een aandelenpakket (negen fondsen) ter waarde van e 6.806,70 lenen. Rekening houdend met de rente (11,4%), de renteaftrek, het dividend en een rendement van 12% per jaar voorspelde Levob een nettopremie van iets meer dan drie euro en een rendement van e 10.230 na tien jaar.
In de zomer van 1998 kwam er een innovatief vervolg: de Levob Fun(d)racer, voor kinderen tussen de negen en veertien jaar. In de brochure stelde Levob de kinderen en hun ouders gerust: “Eerlijk is eerlijk, beleggen is niet zonder risico’s. Levob heeft ze echter tot een minimum teruggebracht. (…) De keuze voor deze topondernemingen belooft een goed toekomstig rendement.” Met mascotte ‘Rocky Mountain’, een klimgeit met spikes en pikhouweel, zouden de kinderen niet alleen de toppen van de aandelenkoersen beklimmen maar tevens iets leren over geld. Gezien de huidige beurskoersen is dat een kostbare leerschool geworden.
De verkoop van het aandelenleaseproduct van Levob kreeg pas in 2001 serieuze vormen. In dat jaar verdrievoudigde de productie tot e 76,1 mln. Een jaar eerder was al sprake geweest van een stevige productiestijging tot e 27,7 mln.
Verbazing
Levob zegt in een reactie “met enige verbazing” kennis te hebben genomen van de aantijgingen. “De bezwaren snijden geen hout”, zo vindt de maatschappij, die dat op twee punten tracht te bewijzen. “De fiscale aftrekbaarheid van ‘bronrente’, en daar gaat het om bij aandelenlease, kwam pas in 1998 ter discussie en werd pas in het wetsvoorstel voor de Wet Inkomstenbelasting geëffectueerd. Alleen in de brochure van 1997 is de aftrekbaarheid van deze rente in rekenvoorbeelden meegenomen.”
Levob gaat voorts in op de klacht dat klanten het idee van sparen is voorgespiegeld. “In de eerste alinea van de brochure wordt het product kernachtig uitgelegd: ‘U leent een geldbedrag van Levob dat wordt belegd in negen Nederlandse topfondsen’. Verder staat onderaan de brochuretekst het ‘Let-opblokje’ uit de Code Rendement & Risico. Dit blokje was op dat moment nog niet verplicht voor verzekeraars, laat staan voor banken. Levob liep daarmee voor op de markt.”
De maatschappij wijst er ten slotte op dat aandelenleasecontracten nooit zijn verkocht aan minderjarigen en dat er altijd een inkomenstoets is verricht.
Levob-directielid Ineke Banus hier nog trots op klimgeit Rocky Mountain.

Reageer op dit artikel