nieuws

Levenproductie zakt in bij direct-writer Ohra

Archief

Ohra heeft de premie-omzet uit levensverzekeringen in het tweede kwartaal fors zien dalen: f 97 mln tegen f 165 mln in dezelfde periode vorig jaar, oftewel -41%.

Het eerste kwartaal had in Arnhem nog 18% groei te zien gegeven door ‘overlopende’ koopsompolissen uit het jaar 2000. Maar “de verkoop van eenmalige koopsompolissen is met de komst van het nieuwe belastingstelsel sterk gedaald”, zo meldt Niek Hoek, bestuursvoorzitter van Delta Lloyd Nuts Ohra bij de halfjaarcijfers.
Ohra’s zusterbedrijf Delta Lloyd Leven hield de groei, ondanks het belastingstelsel, wel vol. Het eerste kwartaal gaf, mede door ‘overloop’ uit 2000, een groei van 34% te zien tot f 1.226 mln. Het tweede kwartaal pluste +25% ten opzichte van vorig jaar tot f 639 mln. Delta Lloyd Leven schrijft de groei toe aan “zakelijke contracten en de conversie van expirerende lijfrentepolissen in nieuwe polissen”. Het belastingstelsel heeft, vanwege sterk gestegen kosten, wel invloed op de winst van Delta Lloyd Leven, die met 8% daalde tot f 249 mln.
Schade en Zorg
De schade- en zorgbedrijven van Delta Lloyd Nuts Ohra kennen andere problemen en dat is uit de rode cijfers komen of blijven. Dat lijkt dit jaar over de hele linie te lukken, al blijven de technische resultaten bij Delta Lloyd negatief.
Delta Lloyd Schade kwam bij een 3% hogere premie-omzet van f 792 (773) mln tot een technisch resultaat van f -1,3 (-52,2) mln. Netto blijft zelfs een positief resultaat staan van f 6,5 (-18,3) mln. Als verklaring voor het krachtige herstel noemt Delta Lloyd Schade minder grote claims en succesvol doorgevoerde saneringen. “Hierdoor is onder meer de autoportefeuille weer winstgevend geworden.”
Delta Lloyd Zorg (het oude Nuts-particulier) zette het premie-inkomen 23% hoger dan een jaar eerder: f 519 (422) mln. Het resultaat verbeterde tegelijkertijd tot f 2,8 (-1,2) mln, al bleef het technische resultaat nog onder nul: f -4,6 (-11,7) mln. “Naar verwachting houdt de verbetering van het rendement in de rest van het jaar aan”, zo belooft Hoek. Voor Delta Lloyd Zorg en het ziekenfonds van Nuts wordt overigens begonnen met de bouw van een nieuw hoofdkantoor in Den Haag.
Ohra Schade laat bij een premie-inkomen van f 95 (117) mln (-19%!) een technisch resultaat van f 7,3 (12,1) mln noteren. Ohra Zorg komt tot een technisch resultaat van f 1,5 (2,2) mln, bij f 516 (459) mln brutopremie.
In totaal was Delta Lloyd Nuts Ohra – inclusief de Duitse activiteiten – in het eerste halfjaar goed voor f 4.996 (4.373) mln brutopremie en f 301 (293) mln nettowinst.
Rijken en Simons naar Wiesbaden
Adriaan Rijken en Veronika Simons zijn toegetreden tot de raad van bestuur van Berlinische Leben, de belangrijkste dochtermaatschappij van Delta Lloyd Deutschland. Het bestuur van Berlinische Leben huist in Wiesbaden. Onder Delta Lloyd Deutschland vallen verder de verzekeraars Hamburger Leben en Commercial Union Leben in Wiesbaden, en General Accident Leben en Assecura Leben in Saarbrücken.
Rijken (43) was verkoopdirecteur van Delta Lloyd Leven in Amsterdam en wordt in Duitsland verantwoordelijk voor het intermediair, het volmachtbedrijf en grote zakelijke contacten. Simons (44) krijgt als COO (Chief Operations Officer) de onderdelen informatietechnologie en centrale diensten onder haar hoede. Ze was divisieleider verzekeringen bij CSC Ploenzke.

Reageer op dit artikel