nieuws

Levenproductie in de min

Archief

De productie van nieuwe individuele levensverzekeringen komt, onder invloed van de sterk dalende verkoop van uitgestelde lijfrenteverzekeringen, in de min terecht. In de maand augustus is, aldus de jongste CBS-cijfers, de premieomzet met 2% gedaald ten opzichte van augustus vorig jaar: ( 1.103 (1.126) mln. In het eerste halfjaar was nog sprake van 5,6% groei, vooral door de hoge productiecijfers uit januari en februari. Sinds april is de levenproductie continu lager dan vorig jaar.

Opvallend is ook de daling van het aandeel van de beleggingsverzekering. Over heel 2000 was 47,4% van de premies unit-linked. Momenteel ligt dat percentage op 34%
De verkoop van uitgestelde lijfrenten lag in augustus 18% lager dan vorig jaar. In juli bedroeg die daling nog 36%. Voor de lijfrente in beleggingseenheden is uit de gratie: -42,5% in augustus en -60% in juli. De direct ingaande lijfrente vormt een tegenhanger: +23% in augustus en +20% in juli. Nieuwe individuele levensverzekeringen Periodiek betalende polissen Koopsompolissen Aantal Verzekerd Periodieke Eenmalige Aantal Verzekerd Koopsom (x 1.000) kapitaal premie premie (x 1.000) kapitaal juli 2001 Guldenscontracten 37,0 2 907,4 40,2 19,4 12,0 1.602,0 836,7 w.v. Verbonden aan hypotheek 4,6 870,2 10,0 8,1 0,0 0,7 0,2 Pensioen uitgesteld 1,2 456,9 11,1 6,1 0,2 37,3 17,5 Lijfrente uitgesteld 1,5 208,8 5,5 4,4 2,9 306,2 205,3 Direct ingaande rente – – – – 4,9 884,6 581,9 Levenslang bij overlijden 17,4 178,6 4,2 0,0 0,2 1,0 0,8 Spaarverzekering 0,9 56,8 2,6 0,6 0,4 31,0 15,3 Risicoverzekering 10,61 089,6 5,6 0,1 3,5 327,2 10,6 Overig 0,7 46,4 1,1 0,2 0,1 13,8 4,9 Beleggingseenheden 41,4 4.247,6 136,7 92,2 4,0 275,5 210,1 w.v. Verbonden aan hypotheek 10,9 2 138,8 47,9 22,6 0,0 12,8 10,9 Pensioen uitgesteld 3,7 560,2 21,2 9,2 0,2 18,1 13,3 Lijfrente uitgesteld 10,0 648,1 28,9 13,3 3,1 102,7 107,6 Direct ingaande rente – – – – 0,3 76,5 41,2 Levenslang bij overlijden – – – 0,2 – – – Spaarverzekering 14,2 793,2 33,9 40,0 0,3 37,2 27,6 Risicoverzekering 0,7 56,4 1,2 0,2 0,0 0,2 0,3 Overig 2,1 50,9 3,6 6,7 0,1 27,9 9,2 augustus 2001 Guldenscontracten 41,4 3.199,2 44,4 27,6 10,4 1.267,1 651,9 w.v. Verbonden aan hypotheek 5,0 923,1 10,3 8,5 0,0 1,2 0,1 Pensioen uitgesteld 1,5 582,4 12,8 9,9 0,2 31,1 20,0 Lijfrente uitgesteld 1,7 222,3 4,9 2,4 2,2 257,7 156,9 Direct ingaande rente – – – – 4,3 711,9 452,6 Levenslang bij overlijden 20,2 181,1 4,4 0,0 0,3 1,4 0,9 Spaarverzekering 1,5 79,8 4,8 6,1 0,3 29,4 9,3 Risicoverzekering 10,8 1.133,4 6,1 0,3 3,1 229,8 9,8 Overig 0,6 77,0 1,0 0,5 0,0 4,6 2,3 Beleggingseenheden 41,0 4.104,2 133,2 88,4 2,9 194,1 157,3 w.v. Verbonden aan hypotheek 10,7 2.079,8 43,9 26,2 0,1 11,2 9,5 Pensioen uitgesteld 4,1 715,2 24,7 15,4 0,2 15,2 12,9 Lijfrente uitgesteld 9,9 521,3 27,4 13,5 1,9 48,8 71,1 Direct ingaande rente – – – – 0,2 62,3 34,1 Levenslang bij overlijden – – – 0,1 – – – Spaarverzekering 14,2 688,6 33,7 26,5 0,4 31,0 21,8 Risicoverzekering 0,2 40,5 0,3 – – 0,0 – Overig 1,8 58,9 3,2 6,6 0,1 25,6 7,9 (bedragen x ( mln) Nieuwe spaarkasproductie 2000 2001 juli augustus juli augustus Spaarpremie ineens 11,6 4,9 2,4 1,8 Spaarpremie periodiek 9,9 6,9 7,6 8,6 Risicopremie ineens 1,4 0,6 0,3 0,2 Risicopremie periodiek 1,5 1,3 1,1 1,0 (x ( mln) Totaal spaarkasbedrijf Aantal Spaar- Spaar- Risico- (x 1.000) bedrag premies premies Juli 2001 Verbonden aan hypotheek 0,0 0,1 0,0 0,0 Pensioen- of lijfrenteclausule 1,5 66,8 3,2 0,5 Zonder clausule 4,7 94,3 6,8 0,9 Totaal 6,2 161,2 10,0 1,4 augustus 2001 Verbonden aan hypotheek 0,0 0,6 0,0 0,0 Pensioen- of lijfrenteclausule 1,3 56,0 2,6 0,3 Zonder clausule 3,2 106,0 7,8 0,9 Totaal 4,5 162,6 10,4 1,2 (in ( mln) Spaargelden 2000 2001 jaar mei juni juli augustus Tegoed op deposito’s begin periode 287,2 313,1 318,1 322,3 325,3 Stortingen 186,0 24,0 21,7 21,7 21,6 Terugbetalingen 184,2 19,9 17,8 18,7 19,5 Spaarverschil 1,9 4,1 3,9 2,9 2,1 Rente 3,9 0,9 0,0 0,0 0,0 Besparingen 5,8 5,0 3,9 3,0 2,1 Tegoed op deposito’s eind periode 293,0 318,1 322,3 325,3 327,4 (in ( mld) Bron: De Nederlandsche Bank

Reageer op dit artikel