nieuws

Levenpremies ING Nederland dalen in eerste kwartaal

Archief

Het premie-inkomen uit levensverzekeringen van ING Nederland is in het eerste kwartaal van dit jaar met 2,4% gedaald tot f 3.158 mln. ING wijt de daling aan collectieve pensioencontracten uit het eerste kwartaal van 2000. Zonder die grote posten zou het premie-inkomen met 10,7% zijn toegenomen, zo stelt ING.

Die stijging (na correctie) schrijft het concern toe aan “een aanzienlijke toename van de verkoop van individuele koopsompolissen en unit-linkedproducten”. Die toegenomen koopsomomzet is deels toe te schrijven aan de overloop van koopsomposten uit 2000, te wijten aan de trage administratieve verwerking. “Er zitten overloopeffecten in”, erkent woordvoerster Joyce Hulst. ING geeft niet aan hoe groot dat effect is.
Het levenresultaat van ING Nederland is met f 383 mln gestegen naar f 978 mln, dankzij verkoopwinsten op beleggingen, verbeterde sterfteresultaten en een vrijval van f 187 mln uit een catastrofevoorziening voor uitzonderlijke risico’s door leven- of schadecatastrofes. De vrijval volgt op een wijziging in het herverzekeringsbeleid van ING, wat neerkomt op meer herverzekeringen. “Deze voorziening is in augustus vorig jaar geëvalueerd, omdat zelfs de ramp in Enschede niet aan de definitie van catastrofe bleek te voldoen. Daarop is besloten tot afbouw van de voorziening tot een acceptabel niveau”, zo verklaart woordvoerster Hulst.
Het premie-inkomen Schade is in ons land met 8,4% toegenomen tot f 1.895 mln, met name door tariefstijgingen bij Inkomen/Ongevallen en een hoger premie-inkomen bij Ziektekosten. Het schaderesultaat daalde met 12,5% tot f 93 mln, vooral vanwege lagere resultaten bij Brand en Overige.
ING totaal
Het totale premie-inkomen van het verzekeringsbdrijf van ING is in het eerste kwartaal met 77,3% gestegen van f 16.021 mln in het eerste kwartaal 2000 naar f 28.401 mln in het eerste kwartaal 2001. Uiteraard ligt de oorzaak in de Amerikaanse overnames van ING (Aetna en ReliaStar).
In Europa zorgde Spanje voor een hoog verkoopvolume bij employee-benefits. ING past dit concept nu in tien landen toe; Tsjechië was in februari de laatste. Opvallend is verder de sterk gestegen verkoop van beleggingsverzekeringen in België, waardoor het premie-inkomen daar met 78% steeg tot f 895 mln.
Het provisie-inkomen uit assurantiebemiddeling bij het bankbedrijf van ING met 4% tot f 59 (57) mln. De assurantieprovisies stegen bij ING Bank Nederland significant, maar daalden flink bij het Belgische BBL.
Back-office
De operationele nettowinst van het ING-concern steeg in het eerste kwartaal met 10,6% tot f 2.492 (2.254) mln, waarvan f 1.501 (1.159) mln uit verzekeringsactiviteiten (+29,5%).
ING hoopt die winst verder te verhogen door het eigen bedrijf efficiënter in te richten. “Binnen de gehele organisatie zijn we doende back-offices per specifieke functie samen te voegen op één locatie’, aldus bestuursvoorzitter Ewald Kist in een toelichting. “Naar verwachting zal dit in de komende jaren aanzienlijke kostenbesparingen opleveren. Verder zijn er vele integratie- en synergieprojecten opgestart om de positie van ING verder te versterken. Deze projecten verhogen de kwaliteit van de dienstverlening, bevorderen onze product- en distributiemogelijkheden en waarborgen de verdere ontwikkeling en uitbouw van ING in de toekomst.”

Reageer op dit artikel