nieuws

Levenomzet Fortis 70% omhoog

Archief

Amev Stad Rotterdam, het Nederlandse verzekeringsbedrijf van Fortis, heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de premie-omzet Leven met 70% zien stijgen. Eenmalige pensioenpremies zijn daar onder meer de reden voor.

Een andere reden – door het concern niet uitgesproken – ligt waarschijnlijk in de ‘overloop’ van koopsompolissen uit het jaar 2000, die door trage administratieve afhandeling pas in de boeken van 2001 naar voren komen. Fortis Nederland boekte in het eerste kwartaal van dit jaar voor bijna f 3,4 mld aan brutopremies voor levensverzekeringen. Na herverzekering blijft daar f 3.291 (1.944) mln van over.
Op het conto van de oude Fortis-bedrijven (onder meer Amev en Falcon) werd in het eerste kwartaal f 2.099 (1.292) mln premie geschreven. De voornaamste reden voor deze stijging van 63% is volgens Fortis de overgang van pensioencontracten van Fortis-dochters naar Amev. Van welke verzekeraars de contracten afkomstig zijn, wil het concern niet zeggen. Het oude ASR (onder meer Stad Rotterdam en De Amersfoortse) realiseerde in levensverzekeringen een premiestijging van 83% tot f 1.192 (652) mln. Een verklaring voor die explosieve groei wordt niet gegeven.
Fortis Nederland was in het eerste kwartaal goed voor f 1.413 mln brutopremie uit schadeverzekeringen. De stijging met f 1.020 mln ten opzichte van het eerste kwartaal van 2000 wordt volledig toegeschreven aan het in de boeken opnemen van het oude ASR. Van autonome groei was in het schadebedrijf geen sprake. De premieverdeling (voor eigen rekening) per schadebranche is als volgt: Ongevallen & Ziekte f 620 (74) mln, Auto f 214 (112) mln, Brand f 132 (86) mln en Overige f 150 (70) mln.
Het verzekeringsresultaat voor belastingen daalde in ons land, dankzij sterk afgenomen beleggingsopbrengsten, met 20% tot f 399 (494) mln. Een onderverdeling van het verzekeringsresultaat naar Leven en Schade en vervolgens per schadebranche geeft het beursgenoteerde Fortis niet.

Reageer op dit artikel