nieuws

Levenbedrijf Royal terug in premie en winst

Archief

Omzet en premie-inkomen van Royal Nederland zijn in het eerste kwartaal van dit jaar minder sterk gegroeid dan in dezelfde periode van 2000. Met name het levenbedrijf maakte een fikse teruggang door. De winst van de Allianz-dochter liep met 35% terug.

De omzet van Royal Nederland steeg in de eerste drie maanden van dit jaar met 4,8% naar f 665,5 (635,3) mln. Het brutopremie-inkomen nam toe met 4,7% tot f 578,0 (552,2) mln. Deze premiegroei kwam uitsluitend voor rekening van het schadebedrijf. De brutowinst van de maatschappij daalde tot f 30,6 (47,4) mln; de nettowinst kwam uit op f 19,8 (30,9) mln, een daling van 36%.
Levenbedrijf
Het levenbedrijf van Royal presteerde in het eerste kwartaal beneden het niveau van vorig jaar. Het brutopremie-inkomen daalde met 8,2% tot f 155,4 (169,0) mln, onder meer door een lagere koopsomproductie in unit-linkedverzekeringen. Onzekerheden op de aandelenmarkten waren daaraan debet, stelt de maatschappij. Verder stabiliseerde de periodieke premies op het niveau van f 101,4 mln als gevolg van de teruglopende hypotheekmarkt. De beleggingen voor rekening van polishouders namen af tot f 1.962 (1.992) mln, die voor rekening van de maatschappij daalden tot f 4.079 (4.266) mln. Het operationele resultaat van het levenbedrijf liep terug tot f 11,7 (13,4) mln.
Schadebedrijf
Het schadebedrijf groeide in brutopremie-inkomen met 10,3% naar f 422,7 (383,2) mln. Deze groei was vooral te danken aan de overname van de beursportefeuille van AXA en de groei van de autoportefeuille. Verder waren er autonome premiestijgingen in diverse branches, verklaart Royal. Het operationele resultaat van het schadebedrijf nam fors af tot f 7,3 (25,8) mln. “Deze daling is het gevolg van enkele grote brandschades. Ook administratieve achterstanden bij enkele makelaars hebben een negatieve invloed op het resultaat gehad”, aldus Royal Nederland.

Reageer op dit artikel