nieuws

Levenbedrijf NN passeert grens van tien miljard premie

Archief

Nationale-Nederlanden heeft vorig jaar zijn brutopremie-omzet met 11% verhoogd tot f 12.839 (11.552) mln. De nettowinst daalde met 1%, vooral door een opmerkelijke daling van de winst in het levenbedrijf.

NN Leven passeerde de grens van tien miljard premie per jaar: f 10.003 (8.892) mln (+12%). NN wenst geen verdeling koopsom-periodiek of individueel-collectief te geven. Wel stelt financieel directeur Maarten Dijkshoorn dat er “een duidelijke verschuiving waarneembaar was van verzekeringen tegen periodieke premie naar koopsomverzekeringen”.
Volgens Dijkshoorn liet NN in de nieuwe productie van individuele polissen “een mooie groei” zien en wint de beleggingsverzekering bij NN nog altijd aan populariteit. Verder wist de ING-dochter enkele grote pensioencontracten binnen te halen. “Ons marktaandeel op de collectieve markt handhaven we op zo’n 30%.”
Winstdaling
Het nettoresultaat van het levenbedrijf daalde met 6% tot f 999 mln, vooral door lagere interestresultaten en beleggingsopbrengsten. Dat laatste is onder meer veroorzaakt door de verkoop van grote aandelenpakketten, waarmee moederbedrijf ING grote overnames in de Verenigde Staten heeft gefinancierd. NN heeft overigens nog de beschikking over een belegd vermogen van f 130 mld. Andere redenen voor de winstdaling zijn meer arbeidsongeschiktheidsgevallen en een productieverschuiving naar minder rendabele koopsomproducten onder invloed van het nieuwe belastingstelsel.
Het totale bedrag aan winstdelingen kelderde met 36% tot f 4,8 (7,4) mld, waarvan f 3,4 (3,1) mld aan gegarandeerde intrest, f 0,7 (0,6) mld voor bedrijfswinstdeling en f 0,8 (3,6) mld.
Motorrijtuigen
De premie-inkomsten uit schadeverzekeringen stegen met 7% tot f 2.836 (2.660) mln. Dat is volgens Dijkshoorn vooral te danken aan de groei in employee-benefits en in Pemba-verzekeringen. De branche Inkomensverzekeringen laat dan ook een premiegroei zien van 16% tot f 939 (811) mln. Bij de overige branches was sprake van marginale groei: Brand +1,5% tot f 606 (597) mln, Motorrijtuigen +2,2% tot f 608 (595) mln, Zorg +5,8% tot f 399 (377) mln en Aansprakelijkheid +4,4% tot f 214 (205) mln. Alleen in de branche Transport daalde de premie-omzet: -5,3% tot f 71 (75) mln.
Het nettoresultaat Schade dikte 33% aan tot f 249 (187) mln. Zonder de vrijval van de millenniumvoorziening (f 119 mln) zou sprake zijn van een 31% slechter resultaat. Het verzekeringstechnische resultaat viel zwaar terug van f 139 mln naar f 20 mln. Een oplopende schadelast bij Motorrijtuigen en fors hogere arbeidsongeschiktheidslasten drukken het resultaat.
De brancheresultaten op een rij zijn: Brand f 42 (71) mln, Transport f -20 (0) mln, Motorrijtuigen f -33 (-24) mln, Inkomen f 24 (79) mln, Aansprakelijkheid f 18 (11) mln en Zorg f -11 (2) mln. In Transport zorgt één grote miljoenenschade voor de rode cijfers, “maar ook zeecasco loopt heel slecht”, weet Dijkshoorn. In Zorg worstelt de maatschappij met name met de resultaten van de collectieve contracten. Dijkshoorn: “Individueel loopt goed”.
Volgens directielid Dijkshoorn, tevens voorzitter van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS), zijn de NN-cijfers niet slecht. “We doen het als marktleider beter dan de markt, zowel met onze groeicijfers als met ons onder druk staande schaderesultaat.” Hij baseert zich daarbij door de eerder door het CVS gemelde marktprognoses en op cijfers uit jaarverslagen van concurrenten.
Beursportefeuille
Volgens Dijkshoorn moeten de schaderesultaten van NN er dit jaar beter uit komen te zien. “We hebben inmiddels diverse premiemaatregelen genomen om het resultaat weer op het vereiste niveau te brengen. In dat kader past ook de sanering van ons productaanbod en de beëindiging van de beurstekening.”
Die beursportefeuille wordt overigens hoogstwaarschijnlijk verkocht. “We zijn in gesprek met twee overnamekandidaten. Kijk, we kunnen de portefeuille ook zelf tot het einde toe begeleiden, maar we hebben liever geen run-off.”
Maarten Dijkshoorn: “We doen het als marktleider beter dan de markt, zowel met onze groeicijfers als met ons onder druk staande schaderesultaat”.

Reageer op dit artikel