nieuws

Levenbedrijf ING Nederland groeit

Archief

Het brutopremie-inkomen van ING Nederland is in het eerste halfjaar met 6,9% gestegen tot ( 6.157 mln. “Hogere koopsompremies in het individuele en het collectieve bedrijf”, geeft het concern als reden voor deze groei.

In hetzelfde halfjaarbericht nuanceert ING de premiestijging door te melden dat in de halfjaarcijfers over 2000 geen rekening is gehouden met “de acquisitie van een aantal collectieve pensioencontracten gedurende het eerste kwartaal van vorig jaar”. Worden die premies bij het 2000-cijfer opgeteld, dan resteert over het eerste halfjaar van dit jaar nog een minimale groei van 0,3%.
Tiel Utrecht
Over de eerste zes maanden van 2000 gaf ING als premie-omzet Leven in ons land ( 6.362 mln op. Dit cijfer was inclusief het levenbedrijf van Tiel Utrecht (brutopremie ( 225 mln), dat begin dit jaar door de Goudse is overgenomen. Anderzijds zijn in de halfjaarcijfers van 2001 individuele koopsompremies voor lijfrenteverzekeringen opgenomen, die vanwege een trage administratie niet meer in het vorig boekjaar konden worden verwerkt.
ING neemt in de halfjaarcijfers voor het eerst informatie op over de nieuwe productie van levensverzekeringen. Een goede vergelijking blijft achterwege, omdat de eerste zes maanden van dit jaar worden afgezet tegen de totale jaarproductie van 2000.
Bij koopsommen levert dat een productie op van ( 1.265 mln tot 1 juli van dit jaar, tegen ( 2.184 over het gehele vorige jaar. Bij de periodieke premies zijn die cijfers ( 223 mln respectievelijk ( 383 mln.
Schade
Het brutopremie-inkomen Schade is met 7,3% toegenomen tot ( 2.647 mln. Vergeleken met de halfjaarcijfers over 2000 (premie-omzet Schade ( 2.484 mln) is de groei overigens 6,6% groot. De branches Ziektekosten en Ongevallen/Inkomen zijn verantwoordelijk voor de groei, aldus ING.
Het schaderesultaat is, dankzij een eenmalige bate van ( 216 mln, explosief gestegen tot ( 264 mln. De bate betreft een verlaging van de premies voor herverzekeringen. Bij het levenbedrijf levert onder meer het gewijzigde herverzekeringsbeleid een hoger resultaat op ( 2.060 mln (+25%).
ING was (internationaal) in het eerste halfjaar goed voor ( 101 (101) mln aan provisies voor assurantiebemiddeling.

Reageer op dit artikel