nieuws

Leergeld

Archief

Het verzoek van Nibe-SVV aan het Verbond van Verzekeraars – en overigens ook aan de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) – voor miljoenensteun, is in het verkeerde keelgat geschoten van de commerciële aanbieders van assurantie-onderwijs

Beekhuis Opleidingen in Rotterdam schroomde niet om al op voorhand te spreken van “concurrentievervalsing”. Een zware aantijging, die evenwel steun vindt in het angstvallig stilzwijgen van zowel Nibe-SVV als het Verbond. Sinds de fusie van Nibe met SVV is het monopolistische opleidingsinstituut in financieel zwaar weer terechtgekomen. Deels door conjuncturele oorzaken, deels door falend beleid. De SVV heeft jarenlang de wind vol in de zeilen gehad dankzij een gestaag groeiend aantal cursisten, maar krijgt nu ineens de wind van voren. Een krappe arbeidsmarkt, met als gevolg een veel hogere werkdruk bij verzekeraars en intermediair, heeft geleid tot een spectaculaire daling (-25% in één jaar) van klanten en omzet. De kosten daarentegen zijn explosief toegenomen. Naast deze conjuncturele ontwikkelingen is er sprake van een falende stuurmanskunst bij de directie. Het standaardiseren en centraliseren van verzekeringsopleidingen naar het Nibe-model – met als direct gevolg het sluiten van regiokantoren – is bepaald geen uitnodiging voor cursisten die vooral behoefte hebben aan mondeling onderwijs dicht in de buurt. Te meer niet, nu verzekeraars en makelaars vaker hun toevlucht nemen tot eigen, productgerichte opleidingen. De liquiditeitsproblemen van Nibe-SVV zijn evenwel niet in de eerste plaats toe te schrijven aan de fors teruglopende omzet. Veel meer zijn de kostbare afvloeiingsregelingen van medewerkers en de afkoop van huurcontracten voor de gesloten regiokantoren, de directe aanleiding. Daar zouden ettelijke miljoenen mee zijn gemoeid. In de drang naar kostenbesparing lijkt Nibe-SVV in het eigen zwaard te vallen, tenzij Verbond en NVB de helpende hand toesteken om het opleidingsinstituut uit het financiële moeras te trekken. Dat dit zal gebeuren, lijdt geen twijfel; hoewel concurrent SAC eerder wél failliet ging. Noch Verbond, noch NVB kan het zich echter permitteren dat ook de nationale opleidingsstructuur voor het bank- en verzekeringswezen kopje onder gaat. Toch zal de subsidietoekenning niet zonder voorwaarden mogen plaatsvinden: Nibe-SVV zal volledige openheid van zaken moeten willen geven over zijn financiële reilen en zeilen, opdat ook voor commerciële aanbieders duidelijk wordt dat er geen sprake is van een structurele financiële ondersteuning van het opleidingsinstituut. Dat zou immers het principe van eerlijke concurrentie fundamenteel aantasten. Verder zal de beschikbaarheid van kwalitatief goed mondeling onderwijs fors moeten worden verbeterd. Want dat de Federatie van Assurantieclubs – net als voorheen – zelf mondelinge cursussen gaat organiseren, is op zich al een opvallende ontwikkeling waaruit Nibe-SVV lering moet trekken. Wim Abrahamse wabrahamse@kluwer.nl

Reageer op dit artikel