nieuws

Ledensite DAK online

Archief

De Coöperatie Dienstverlening Assurantie-Kantoren (DAK) heeft een extranet ontwikkeld voor de leden. Doel is de communicatie tussen de leden en de coöperatie én leden onderling verder te optimaliseren en uit te breiden.

Via de huidige website www.dak.nl kunnen leden op het extranet komen. Het kan eveneens rechtstreeks via www.dakleden.nl. Tussenpersonen krijgen dan direct een inlogscherm voorgeschoteld. De ongeveer 1.200 DAK-leden hebben allemaal een wachtwoord en loginnaam ontvangen.
Het extranet biedt interne informatie als DAK-info, ledenlijst, maatschappijenlijst et cetera. Verder biedt het extranet de mogelijkheid zogenoemde zoekposten aan te melden. Dit zijn posten die via DAK lopen, maar waarvan niet bekend is bij welke subagent ze zijn ondergebracht. .
DAK wil dat de site een centrale poort wordt voor informatie die maatschappijen willen communiceren. Dit kan productinformatie zijn, maar ook voorwaarden en offerteprogrammatuur. Op de site wordt de mogelijkheid geboden voor externe partijen om diensten aan DAK-leden te communiceren.

Reageer op dit artikel