nieuws

‘Late melding niet zonder meer reden voor afwijzing van verzuimschade’

Archief

Voor een ziekteverzuimverzekeraar is een late verzuimmelding op zich geen reden om schade af te wijzen. De verzekeraar moet kunnen aantonen dat zijn interventie zou hebben geleid tot korter verzuim. Dit stelt het Klachteninstituut Verzekeringen in het jaarverslag over 2000.

“De verzuimverzekeraar moet in iedere zaak opnieuw zo concreet mogelijk aantonen dat de interventie, al of niet door middel van een reïntegratiebureau, tot een korter verzuim zou hebben geleid”, vindt het Klachteninstituut Verzekeringen. “Als de medische oorzaak van het verzuim zo overtuigend is dat reïntegratie niet sneller had kunnen plaatsvinden, is het onacceptabel dat de verzekeraar belangenbeschadiging opvoert.” Zelfs wanneer het verzuim correct en tijdig zou worden gemeld, zal “het succes van reïntegratie beperkt zijn”, vindt het klachteninstituut. “De ervaringen met de behandelingsprocedures bij sociale en particuliere verzekeraars, geven wat dit betreft geen reden tot enthousiasme. Er is derhalve geen aanleiding om genoegen te nemen met de generieke mededeling ‘dat er sprake is van belangenbeschadiging van verzekeraar, omdat de begeleiding of reïntegratie pas op een laat tijdstip kon worden ingezet’.”
Geen inzicht
Een punt is en blijft de bevoegdheid van verzekeraars, stelt het klachteninstituut. “De verzuimverzekeringen zijn contracten tussen werkgevers en verzekeraars en derhalve is het de vraag in hoeverre werknemers verplicht zijn informatie over hun medische toestand te verstrekken.” Het klachteninstituut concludeert dan ook, “dat elke klacht op de eigen merites moet worden beoordeeld en dat de weigering van uitkeringen een punt van discussie zal blijven”.
Het klachteninstituut maakt de kanttekening, dat inzicht in de reïntegratie-activiteiten ontbreekt. “Enig inzicht in de omvang van die activiteiten of in de resultaten ervan, gespecificeerd naar oorzaken van verzuim, leeftijd of bedrijfstak, ontbreekt.”

Reageer op dit artikel