nieuws

LAR vervangt gezinspolissen door één modulair product

Archief

LAR heeft de drie rechtsbijstandpolissen voor gezinnen, vervangen door één modulair product Met Recht de Sterkste, Particulier.

Rechtsbijstandverzekeraar LAR voerde voor gezinnen de drie ‘Recht op Recht’-producten Compact, Service en Garant. Om verzekerden te dwingen bewuster voor een bepaalde dekking te kiezen, is nu een product gelanceerd waarbij premiekorting wordt gegeven wanneer bepaalde dekkingsmodules niet worden meeverzekerd. De ‘Met Recht de Sterkste Particulier’ is opgezet volgens het principe ‘alles is gedekt, tenzij’. De verzekering kent geen wachttijd: alle problemen die tijdens de verzekeringslooptijd bekend worden, zijn gedekt. In het algemeen geldt voor de dekking een franchise van e 225 en een maximale dekking voor externe (advocaten-)kosten van e 30.000 per verzekerde per probleem.
De polis dekt de werkzaamheden die gemoeid zijn met het opstellen van een echtscheidingscontract; de partners hebben hiervoor ieder een dekking van maximaal e 800. Kwesties inzake belastingrecht zijn – vanaf een financieel belang van e 450 – gedekt tot e 10.000 per gebeurtenis. Dit maximum geldt ook voor kwesties over vermogensbeheer.
Premies
De maandpremie voor de gezinspolis bedraagt e 17. Hierbij gelden bij het vervallen van de volgende dekkingen de volgende kortingen: conflicten met een werkgever e 2,50, motorrijtuigen(waaronder brom- en snorfietsen) e 1,75, en conflicten als bezitter van een eigen huis e 1,50. Voor een alleenstaande geldt een premiekorting van 5%, plus genoemde premiekortingen.
Bij premiebetaling per jaar of halfjaar wordt 5% korting gegeven, bij betaling per kwartaal is dit 2%.
De verzekering heeft een contractduur van vijf jaar. Bij een contractduur van één jaar geldt een premieopslag van 7,5%.

Reageer op dit artikel