nieuws

LAR lanceert rechtsbijstandpolis voor Vereniging van Eigenaren

Archief

Rechtsbijstandverzekeraar LAR heeft een polis ontwikkeld voor Verenigingen van Eigenaren. Andere rechtsbijstandverzekeraars hebben al zo’n polis, maar volgens LAR is deze markt verre van verzadigd.

Er zijn in ons land meer dan 80.000 Verenigingen van (huis-)Eigenaren. Volgens LAR neemt het aantal verenigingen toe, vooral doordat steeds meer woningbouwverenigingen hun huurappartementen te koop aanbieden. Hoewel DAS en Arag reeds een polis voeren voor deze doelgroep, ziet LAR voldoende ruimte in dit segment. Bovendien is volgens LAR de premie concurrerend. “Voor een Vereniging van Eigenaren (VvE) is een rechtsbijstandpolis bepaald geen luxe”, zegt LAR. “Denk maar eens aan een aannemer die herstelwerkzaamheden aan het pand moet verrichten, maar daarbij slecht werk aflevert. Of aan een contract voor de lift waarbij het afgesproken aantal onderhoudsbeurten niet wordt nagekomen.” De rechtsbijstand kan ook op de leden onderling betrekking hebben. “Bijvoorbeeld wanneer een van de leden zich niet houdt aan de splitsingsakte en het reglement bij splitsing.”
De nieuwe polis – voorzien van de LAR-familienaam ‘Met Recht de Sterkste’ – biedt dekking voor kwesties vanaf een belang van e 225. Volgens LAR ligt dit bij de andere verzekeraars rond de e 400. De kosten voor externe rechtsbijstand (zoals door advocaten) zijn gemaximeerd op e 30.000 per gebeurtenis. Het aantal gebeurtenissen is niet beperkt. LAR hanteert niet – “zoals andere verzekeraars” – een eigen risico of een wachttijd. Meegedekt is incassorechtsbijstand, een dekking waarop in de praktijk (vrijwel) uitsluitend een beroep zal worden gedaan bij wanbetaling van de leden van de VvE. Verder verleent LAR ook rechtsbijstand bij geschillen waarbij een bestuurder die heeft gehandeld in naam van de vereniging persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld.
Premie
Bij de VvE-verzekering hanteert LAR een jaarpremie per appartement van e 10. Per garage is dit e 5. Voor schuren en kelderboxen wordt geen extra premie gevraagd. De minimumjaarpremie is e 120. Het maakt voor de premie geen verschil of de vereniging werknemers in loondienst heeft en hoeveel bestuursleden er zijn.
Verkeerspolissen
LAR heeft verder de polisredactie van de verkeerspolissen vereenvoudigd. Het betreft de verhaalspolis, de motorrijtuigenpolis, en de Mobiel (gezinsverkeerspolis). Zij dragen allen de familienaam ‘Met Recht de Sterkste’, die in het eerste kwartaal van dit jaar werd gelanceerd. “De polissen zijn nu goed leesbaar”, aldus LAR. Bij de motorrijtuigpolis is de onbeperkte verzekerde dekking gewijzigd nu gemaximeerd op e 25.000. Voorts zijn de diverse bedragen (die door omzetting naar de euro op centen uitkwamen) afgerond. Voor het overige zijn de dekkingen, net als de premies, ongewijzigd. De polissen en de brochures van de verkeersdekkingen zijn aangepast aan het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl van LAR. Het logo werd in het eerste kwartaal van dit jaar ontwikkeld en wordt sindsdien stapsgewijs ingevoerd.

Reageer op dit artikel