nieuws

LAR introduceert nieuwe bedrijfspolis

Archief

Rechtsbijstandverzekeraar LAR heeft een nieuw logo en een nieuwe slogan. Ook is er een nieuw bedrijfsproduct. “Daarmee creëert de ondernemer als het ware zijn eigen juridische afdeling.”

Het nieuwe logo van LAR Rechtsbijstand is uitgevoerd in de kleur rood en heeft als beeldmerk het bovenstuk van een Dorische zuil. De zuil verwijst naar de antieke wereld van waaruit ons rechtssysteem is ontstaan. Volgens commercieel manager Ton Peek is de vernieuwing niet opgelegd of ingegeven door het Belgische moederbedrijf. Het Nederlandse bedrijf vond dat ook de slogan ‘LAR weet waar u recht op heeft’ aan modernisering toe was. Het is geworden: ‘Met recht de sterkste’. Het nieuwe logo en de nieuwe slogan worden niet in één keer ingevoerd. “Vanwege het kostenaspect doen we dat stapsgewijs, te beginnen met het nieuwe bedrijfsproduct.”
“Met het nieuwe product streven we twee doelen na”, zegt Peek. “Ten eerste willen we voor het midden- en kleinbedrijf ‘een eigen juridische afdeling’ creëren. Ten tweede willen we het intermediair een product bieden dat aansluit bij het hoge verwachtingspatroon van hun bedrijfsmatige relaties. Verkoopmogelijkheden zijn er in beginsel volop: van de e 213 miljoen omzet in de branche rechtsbijstandverzekering is slechts 13% afkomstig van bedrijfspolissen.”
Keizersgracht
‘De 3 pijlers van de Keizersgracht’ heet het nieuwe LAR-product. Hiervoor werkt LAR samen met Keizersgracht Juristen, een bedrijf voor juridische dienstverlening dat in Heerlen is gevestigd en twintig juristen in dienst heeft. Het product bestaat uit drie componenten: een abonnement op rechtsbijstandadviezen, een rechtsbijstandpolis en juridische hulp die buiten de polis valt. Met het abonnement kan de ondernemer onbeperkt (telefonisch) advies inwinnen bij Keizersgracht Juristen. Zij verstrekken ook incassobrieven en controleren contracten (tot maximaal vijf pagina’s). Zodra de ondernemer een beroep moet doen op de verzekering draagt Keizersgracht Juristen het dossier over aan de juristen van LAR. PLI = De rechtsbijstandverzekering die deel uitmaakt van ‘De 3 pijlers van de Keizersgracht’ is vrijwel gelijk aan de uitgebreide versie van de bestaande Sta Zeker Polis. Het verschil met de bestaande polis is, dat de externe rechtsbijstand (door onder andere advocaten) is gemaximeerd op e 30.000 terwijl dit bij de bestaande polis e 22.689 is. Juridisch advies is niet gedekt, omdat dit via de eerste pijler wordt gegeven. Wel dekt de verzekering incassorechtsbijstand, hetgeen op de Sta Zeker Polis uitsluitend geldt voor de detailhandel.
Voor zaken die niet onder de eerste en de tweede pijler vallen, zoals het controleren van een contract van tien pagina’s en kwesties over vermogensbeheer, is er de derde pijler. Deze houdt in dat tegen een verlaagd uurtarief van e 85 de hulp van Keizersgracht Juristen kan worden ingeroepen. “Afgezien van het lagere tarief is het ook een voordeel dat deze juristen het bedrijf van de ondernemer kennen. Zij hebben daardoor minder tijd nodig dan een externe advocaat om de zaak te behandelen.”
Premies
De premie voor de ‘3 pijlers van de Keizersgracht’ is gerelateerd aan het aantal werknemers van het bedrijf. De premie voor abonnement en verzekering bedraagt bij één werknemer e 530, bij twee tot en met vier werknemers e 67,26, bij vijf tot en met negen werknemers e 1.200, bij tien tot en met negentien werknemers e 1.870 en bij twintig tot en met 29 werknemers e 2.400. Vervolgens stijgt de premie per tien werknemers naar e 3.040, e 3.680, e 4.300, e 5.000, e 5.600, e 6.250 en (tot en met 99 werknemers) e 6.900.
Ton Peek: “We willen voor het midden- en kleinbedrijf ‘een eigen juridische afdeling’ creëren”.
Het nieuwe logo
Het oude logo

Reageer op dit artikel