nieuws

Kwetsbaar

Archief

Met het wetsontwerp tot vervanging van schuld- door risico-aansprakelijkheid voor automobilisten bij letselschade slaat het kabinet de plank ver mis

De doelstelling van de regeling, slachtofferbescherming, is sympathiek, maar gaat voorbij aan het algemene rechtvaardigheidsgevoel en ondermijnt tevens het verantwoordelijkheidsbesef van alle verkeersdeelnemers. De ontwerpregeling verklaart de autobestuurder vogelvrij: alleen bij bewuste roekeloosheid en opzet door voetganger en fietser kan hij zich nog vrijwaren van aansprakelijkheid voor letselschade. Dit is principieel onjuist: elke weggebruiker dient in beginsel verantwoordelijk te zijn voor eigen fouten. Schuldaansprakelijkheid is dé meest effectieve prikkel voor een goed verkeersgedrag en een zo laag mogelijke schadelast. Een ander punt is of daarnaast voor materiële schade dan wél het schuldaansprakelijkheidscriterium kan worden gehandhaafd. Los hiervan, is er een praktisch probleem. Wat te doen met de no-claimkorting van automobilisten die onschuldig zijn aan een ongeval maar niettemin aansprakelijk worden gehouden? Het kan niet zo zijn dat deze autobestuurders ‘dubbel gepakt’ worden. De verzekeraars, min of meer co-auteurs van het wetsvoorstel, zullen hiervoor een bevredigende oplossing dienen te vinden. Het lijkt er veel op dat kostenoverwegingen de doorslag hebben gegeven bij de introductie van risico-aansprakelijkheid. Door de schuld in beginsel bij de autobestuurder te leggen, worden twee vliegen in één klap geslagen: het ‘slachtoffer’ is zeker van een supersnelle schade-afhandeling én van een volledige schadeloosstelling. Immers, als verplicht verzekerde heeft de autobestuurder altijd een WAM-verzekeraar achter zich staan. Of deze grotere aansprakelijkheid kan leiden tot een forse premieverhoging van maximaal f 100, zoals verzekeraars hebben aangekondigd, staat nog te bezien. Het achterwege blijven van tijdrovende en geldverslindende juridische touwtrekkerij over de schuldvraag moet verzekeraars toch ook véél geld besparen. Verkeersslachtoffers en hun nabestaanden zijn geholpen met een letselschaderegeling gebaseerd op snelheid in de afhandeling en zekerheid over de hoogte van de vergoeding. Dit doel is ook haalbaar met een systeem van schuldaansprakelijkheid. Daartoe kan aangeknoopt worden bij de zeer hoge verzekeringsdichtheid van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Door de avp-dekking uit te breiden tot verkeersaansprakelijkheid voor elke verzekerde, uiteraard tegen meerpremie, kan de basis voor een goede schaderegeling worden gelegd. Daarnaast kunnen verzekeraars een tijdslimiet afspreken met betrekking tot het uitzoeken van de schuldvraag en, indien nodig, kan een van hen een voorschot geven op de schade-uitkering die later onderling verrekend wordt. Kwetsbare verkeersdeelnemers worden het beste beschermd door een verantwoord gedrag van álle weggebruikers, en niet door ‘sterkere’ partijen in een kwetsbare positie te plaatsen. Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel