nieuws

Kwartaalresultaat Fortis ASR lager

Archief

Het Nederlandse verzekeringsbedrijf van Fortis heeft het operationele nettoresultaat in het derde kwartaal zien dalen tot e 66 (188) mln. Na drie kwartalen is dit resultaat echter fors hoger dan vorig jaar: e 369 (141) mln.

De aandelenmarkt is voor het grootste deel verantwoordelijk voor de schommelingen: in het derde kwartaal van dit jaar is het beleggingsrendement mager, terwijl dit over heel 2004 juist aanzienlijk beter is dan over 2003. Zonder de waardeverschillen in aandelen leverde het derde kwartaal een verzekeringstechnisch resultaat op van e 100 (83) mln; na drie kwartalen staat de teller op e 270 (216) mln.
Fortis ASR boekt dit jaar een vrijwel gelijk blijvende premieomzet. Na drie kwartalen is deze bruto e 3.844 mln en netto e 3.610 (3.580) mln. De premieomzet Leven is bij Fortis ASR met 5% gedaald tot bruto e 2.116 mln en netto e 2.092 (2.164) mln. De daling is te wijten aan de ingezakte koopsomomzet (-17%), volgens Fortis ASR een bewuste keuze: “Het beleid is gericht op verkoop van meer winstgevende producten”. Zoals bijvoorbeeld pensioenverzekeringen (individueel en collectief) en hypotheekgebonden levenpolissen, die de periodieke premieomzet met 5% hebben doen stijgen tot (bruto)_e 1.329 mln.
Verder is het collectieve premie-inkomen met 28% gestegen tot e 490 mln “in lijn met onze strategie van selectieve groei in deze markt”, luidt de toelichting.
Schade
De premieomzet Schade is in de eerste negen maanden met 9% gestegen tot e 1.728 mln. Uitschieter is de branche Ongevallen & Zorg: bruto +15% tot e 915 mln). Netto blijft daar e 582 (513) mln van over. Fortis ASR meldt dat de groei afkomstig is uit ziekengeldverzekeringen (tweede ziektejaar) en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (afschaffing WAZ). De premiecijfers in de andere branches zijn (netto): Brand + 9% tot e 254 (234) mln, Auto e 393 (391) mln en Overig e 289 (279) mln.
Fortis ASR zet ten slotte de lamp op de goede schaderesultaten. “Dankzij een hoger premievolume, lagere kosten, hogere rentebaten en aanhoudend strikte claimafhandeling” is het technische resultaat met 34% gestegen. Brand en Ongevallen & Zorg zijn ook hier de grootste lichtpunten.
Bij Fortis Corporate Insurance is het operationeel resultaat nagenoeg verdubbeld. De positieve ontwikkeling is merkbaar in bijna alle sectoren, maar het meest bij Brand. De brutopremieomzet steeg met 3%, voornamelijk gerealiseerd in transport- en aansprakelijkheidsverzekeringen.
Kosten
De kosten van Fortis ASWR zijn in de eerste negen maanden van dit jaar met 2% gedaald, onder meer dankzij een reductie van ruim vierhonderd arbeidsplaatsen tot momenteel bijna 4.900. Tussen 2003 en 2006 heeft het concern zich ten doel gesteld om in totaal 750 arbeidsplaatsen te schrappen.
Wereldwijd behaalde Fortis in de eerste negen maanden een nettowinst van e 2,7 (1,3 miljard. Aan verzekeringspremies kwam bijna e 10 mld binnen, net zo veel als in dezelfde periode over 2003. De solvabiliteit is in de laatste twaalf maanden gestegen van 183% naar 191%.

Reageer op dit artikel