nieuws

Kwart is voor handhaving lijfrentepremie-aftrek

Archief

Een kwart van de Nederlanders is tegen de voorgenomen afschaffing van de vrije aftrek van lijfrentepremies, zoals opgenomen in het nieuwe belastingplan.

Dat blijkt uit een onderzoek van Centerdata – onderdeel van de Katholieke Universiteit Brabant – onder bijna 1.300 Nederlanders van twintig jaar en ouder. Eén op de vier ondervraagden denkt dat het nieuwe fiscale stelsel hem in de toekomst zal weerhouden van het sluiten van een lijfrenteverzekering. Ongeveer één op de tien mensen zegt vanwege het vervallen van de lijfrentepremie-aftrek op zoek te gaan naar alternatieve manieren om geld opzij te zetten.
Minder verheugend voor de verzekeraars is het aantal mensen dat het vervallen van de fiscale faciliëring van lijfrentepolissen als ‘een goede zaak’ bestempeld. Dat geldt namelijk voor 36%. Het verdwijnen van veel aftrekposten in het nieuwe belastingstelsel wordt in het algemeen door 62% van de ondervraagden toegejuicht.
Vier elementen uit het belastingplan worden door een grote meerderheid negatief beoordeeld, waaronder de beperking van spaarloon en premiesparen. Daar is 37% het mee oneens; onder de werknemers is dat 48%.

Reageer op dit artikel