nieuws

Koster: ‘Administratieve chaos bij verzekeraars kost 30%

Archief

van onze tijd’

In zijn jaarverslag over 2000 geeft assurantiekantoor Koster uit Alphen aan den Rijn de verzekeringsmaatschappijen een flinke veeg uit de pan. De administratieve achterstanden bij verzekeraars veroorzaken bij het intermediair een aanzienlijke afname van de productiviteit, aldus Koster.
De directie noemt in het jaarverslag een aantal factoren die groei en voortgang van het bedrijf hebben belemmerd. Een van die factoren is “de samenwerking met de verzekeringsmaatschappijen, of liever, het ontbreken hiervan”.
Het intermediair is de dupe van de personele problemen bij de verzekeraars, zegt Koster: “Kenmerkend voor de maatschappijen is een gebrek aan goed opgeleid en gemotiveerd personeel, uitzonderingen daargelaten. Men spreekt weliswaar over winstoptimalisatie, maar bedoelt: mensen eruit! Flirtend met de aandeelhouders verdwijnen duizenden ervaren krachten en hun plaats wordt ingenomen door halfwas medewerkers die – eenmaal een beetje op de hoogte van het dienstbetoon – na anderhalf, twee jaar weer verdwijnen”.
De pijn zit hem bij Koster in het steeds moeten goedpraten van de groeiende achterstanden en fouten bij de verzekeraars. “Wij houden ons met ons administratief apparaat al zo’n 30% van onze tijd bezig met die achterstanden. Wij verwachten dat dat in 2001 nog meer zal worden. Onze winst zal daardoor onder grote druk komen te staan”.
Door het hanteren van meerdere verkoopkanalen door verzekeraars voelt Koster zich enigszins gepasseerd. “Transacties vinden in toenemende mate plaats via de eigen loondienstorganisatie, direct-writing, zogenaamd zelfstandige maar wel degelijk gebonden agenten en captive-organisaties. Het echt zelfstandige intermediair wordt hierbij achtergesteld.”
Koster haalde in 2000 een premie-omzet van ( 86,2 (76,3) mln; de provisie-inkomsten bedroegen ( 6,0 (5,8) mln. Het nettobedrijfsresultaat daalde flink: van ( 517.850 in 1999 naar ( 197.450 vorig jaar, vooral onder invloed van sterk toegenomen personeelskosten.

Reageer op dit artikel