nieuws

Kosten online SEA-examen helft duurder dan traditioneel

Archief

examen

De kosten van het dagelijks online kunnen afleggen van het examen Inleiding Verzekeringsbedrijf (IVB) zijn aanzienlijk hoger dan voor het reguliere examen. Het gewone IVB-examen kost # 92 (( 202,74); het online examen, dat sinds deze week kan worden afgelegd, kost # 136 (( 300).
Als redenen voor dit prijsverschil noemt SEA “de kosten die gepaard gaan met de huur van de toetscentra (per kandidaat minimaal ( 75) en bijkomende kosten omdat het een proef betreft. Mocht deze wijze van examineren een hoge vlucht nemen, dan zou dat invloed kunnen hebben op de prijsstelling.”
Daar staat tegenover de flexibiliteit die deze wijze van examineren biedt aan de kandidaten. “Uit de ervaringen van de andere deelnemers in de proef, zoals de Stichting Vakopleiding Horeca (SVH), blijkt dat kandidaten veel waarde hechten aan het zelf kunnen kiezen van het tijdstip waarop ze examen doen en bereid zijn daar meer voor te betalen”, vertelt Alex Stolwijk, hoofd examenontwikkeling bij het exameninstituut.
SEA heeft op dit moment toetscentra in Amsterdam (bij Nibe-SVV), Zoetermeer (bij de SVH) en Arnhem (bij opleidingsinstituut PBNA). “De beheerders van de toetscentra zijn verantwoordelijk voor het toezicht op het examen. Mocht er onverhoopt een calamiteit optreden, bijvoorbeeld het uitvallen van de centrale server in Oisterwijk waar het examen op staat, dan is er een papieren examen voorhanden”, aldus Stolwijk. Het exameninstituut overweegt om ook op het eigen kantoor in Utrecht een toetscentrum in te richten.
De kandidaat krijgt direct na het afleggen van het online examen, dat uit veertig meerkeuzevragen bestaat, een voorlopige uitslag op het scherm. Binnen een week wordt de definitieve uitslag bekend gemaakt en wordt aan de geslaagden het certificaat toegezonden. Een demo van deze wijze van examineren is te vinden op de website van Approbare (www.approbare.nl/sea), dat de technische ondersteuning verzorgt.

Reageer op dit artikel