nieuws

Koppige overtreders rendementscode openbaar

Archief

Verzekeraars die de Code Rendement en Risico overtreden, kunnen vanaf vandaag in het openbaar worden berispt. De toetsingscommissie kan die sanctie opleggen als een maatschappij geen of onvoldoende gehoor geeft aan corrigerende opmerkingen van de commissie.

De commissie ontzegt verzekeraars daarop het recht zich nog langer op de code te beroepen. Als een protest van de betreffende verzekeraar tegen die beslissing niet door het Klachteninstituut Verzekeringen wordt gehonoreerd, volgt er een persbericht met de naam van de overtreder en de naam van het betreffende product.
Volgens Henk Neeleman, voorzitter van de toetsingscommissie die moet toezien op naleving van de code, hoeft het nieuwe sanctiemiddel op korte termijn niet te worden ingezet. “We worden absoluut serieus genomen en onwil bij maatschappijen om aanbevelingen van onze kant op te volgen, treffen we nauwelijks aan. Die keren dat dit in het verleden toch is gebeurd, heeft het dreigen met een sanctie al geholpen.”
Tot afgelopen maand was de enig voorhanden zijnde sanctie dat de toetsingscommissie maatschappijen het recht kon ontzeggen zich nog langer te beroepen op het naleven van de code. “Maar ja, je hoefde niet expliciet te zeggen of je de code wel of niet onderschreef. Vanaf 1 juli moet je wel melden dat je de code onderschrijft.”
Overtredingen
De toetsingscommissie maakte onlangs in haar jaarverslag bekend dat vorig jaar niet één van de 29 onderzochte offertes voor een levensverzekering voldeed aan de regels van de Code Rendement en Risico. Toch is Neeleman positief gestemd. “Het gaat ook dit jaar weer beter. Dat kan ik niet met statistieken staven, maar het gaat beter. Er wordt sneller op ons gereageerd en we zien bereidheid om uitingen aan te passen.”
Dat vorig jaar niet één levensverzekeraar zich aan de code heeft gehouden, ligt volgens Neeleman niet aan onwil. Hij ziet twee andere oorzaken. “Allereerst zijn er bij verzekeraars veel personeelwisselingen, waardoor medewerkers vaak het bestaan van de code niet weten, danwel de regels onvoldoende kennen.” Verder zijn de regels volgens Neeleman vrij complex. “We merken dat de code niet volledig in het hoofd van verzekeraars zit. Je moet er ook wel dagelijks mee werken, om alle regels goed te kennen.”
Anderzijds wil Neeleman de verzekeraars niet helemaal vrijpleiten van enige blaam. “Vaak trekken marketingmensen zich niets aan van de vakinhoudelijke mensen. Maar als bij een maatschappij de directie zich persoonlijk gaat bemoeien met de naleving van de code, dan zie je direct dat de uitingen van zo’n verzekeraar veel beter voldoen aan de code.”
Toetsingsommissie-voorzitter Henk Neeleman: “Vaak trekken marketingmensen zich niets aan van de vakinhoudelijke mensen”.

Reageer op dit artikel