nieuws

Kopers staken niet in juli

Archief

In de maand juli, direct na de bekendmaking van het regeerakkoord, zijn consumenten nog niet overgegaan op de door sommige levensverzekeraars geconstateerde ‘kopersstaking’. Volgens het CBS werden in juli nog 106.800 nieuwe individuele levensverzekeringen gesloten, goed voor een nieuwe premieomzet van e 553 mln. Ten opzichte van juli 2001 zijn derhalve 13% meer polissen verkocht, maar het daarbij behorende premievolume is wel 9% lager.

Het aantal verkochte (uitgestelde) lijfrentepolissen was vrijwel gelijk aan juli 2001. Ook hier bleef de premieomzet achter: 18% minder dan vorig jaar en zelfs -48% ten opzichte van juli 2000. De daling is volledig toe te schrijven aan de beleggingspolissen. Dat geldt evenzeer voor de direct ingaande lijfrenten. Daar kwam slechts 2,9% van de nieuwe premie (in totaal e 250 mln) uit beleggingspolissen: het laagste percentage in vijf jaar.
De spaarkasproductie bedroeg in juli e 4,0 mln: 23% lager dan vorig jaar, toen de productie al meer dan gehalveerd was.
Nieuwe individuele levensverzekeringen Periodiek betalende polissen Koopsompolissen Aantal Verzekerd Periodieke Eenmalige Aantal Verzekerd Koopsom (x 1.000) kapitaal premie premie (x 1.000) kapitaal Juni 2002 Guldenscontracten 51,0 1.858,3 24,4 11,9 9,0 619,9 293,4 w.v. Verbonden aan hypotheek 6,2 671,0 7,3 5,4 0,0 2,5 0,2 Pensioen uitgesteld 1,3 253,2 6,4 5,2 0,4 15,9 11,1 Lijfrente uitgesteld 1,3 69,9 2,1 1,0 2,6 128,0 67,0 Direct ingaande rente – – – – 4,0 383,5 206,6 Levenslang bij overlijden 29,9 129,3 3,0 0,0 0,4 1,5 2,0 Spaarverzekering 1,6 56,7 2,1 0,3 0,3 7,7 2,1 Risicoverzekering 10,4 667,4 3,2 0,0 1,1 79,6 3,7 Overig 0,3 10,9 0,3 0,0 0,0 1,3 0,8 Beleggingseenheden 40,8 2.131,7 62,6 39,8 3,0 90,8 59,7 w.v. Verbonden aan hypotheek 11,8 1.236,4 24,2 13,0 0,0 6,0 3,8 Pensioen uitgesteld 3,9 278,3 8,8 4,1 0,1 5,2 3,3 Lijfrente uitgesteld 10,6 286,0 13,3 5,8 2,4 35,5 34,2 Direct ingaande rente – – – – 0,1 34,9 8,5 Levenslang bij overlijden – – – – – – – Spaarverzekering 12,4 296,5 14,6 15,1 0,3 9,2 9,6 Risicoverzekering 0,3 15,9 0,2 0,1 – – – Overig 1,8 18,6 1,5 1,8 0,0 0,0 0,3 Juli 2002 Guldenscontracten 52,5 1.833,6 26,3 11,7 9,4 655,1 348,3 w.v. Verbonden aan hypotheek 5,5 582,2 8,1 5,5 0,0 1,5 0,2 Pensioen uitgesteld 1,2 266,3 6,1 4,5 0,2 20,2 12,4 Lijfrente uitgesteld 1,4 70,2 2,3 1,0 2,9 123,5 76,4 Direct ingaande rente – – – – 4,4 420,0 243,1 Levenslang bij overlijden 31,4 135,1 3,2 0,0 0,3 1,3 2,2 Spaarverzekering 1,8 52,2 2,7 0,5 0,3 13,4 7,9 Risicoverzekering 11,0 719,0 3,5 0,0 1,2 73,0 4,0 Overig 0,3 8,7 0,3 – 0,1 2,2 2,3 Beleggingseenheden 41,5 2.086,9 63,9 40,8 3,4 114,8 62,1 w.v. Verbonden aan hypotheek 10,7 1.134,3 23,2 14,5 0,0- 11,2 2,5 Pensioen uitgesteld 4,0 341,4 10,6 4,0 0,0 7,1 5,9 Lijfrente uitgesteld 10,1 282,8 12,5 6,5 2,9 49,0 36,9 Direct ingaande rente – – – – 0,1 37,7 7,3 Levenslang bij overlijden – – – – – – – Spaarverzekering 13,5 276,6 15,2 13,9 0,3 9,7 8,9 Risicoverzekering 0,4 24,6 0,4 0,1 – – – Overig 2,5 27,2 1,7 1,8 0,0 0,1 0,6 (bedragen in e mln) Omzet nieuwe spaarkasovereenkomsten 2001 2001 2002 2002 Juni Juli Juni Juli Spaarpremie ineens 0,2 1,1 0,5 0,9 Spaarpremie periodiek 3,1 3,4 1,9 2,6 Risicopremie ineens 0,0 0,1 0,1 0,1 Risicopremie periodiek 0,1 0,5 0,3 0,4 (x e mln)
Totaaloverzicht nieuwe spaarkasovereenkomsten Aantal Ingeschreven Spaar- Risico- (x 1.000) bedrag premies premies Juni 2002 Verbonden aan hypotheek 0,0 0,4 0,0 0,0 Pensioen- of lijfrenteclausule 1,1 52,5 1,0 0,2 Zonder clausule 1,8 24,2 1,4 0,2 Totaal 2,9 77,1 2,5 0,4 Junl 2002 Verbonden aan hypotheek 0,0 0,1 0,0 0,0 Pensioen- of lijfrenteclausule 1,1 53,3 1,0 0,2 Zonder clausule 3,1 33,3 2,4 0,3 Totaal 4,2 86,7 3,4 0,5 (bedragen in e mln) Spaargelden 2001 2002 december april mei juni juli Tegoed op deposito’s begin periode 150.724 155.593 156.353 158.733 162.754 Stortingen 7.948 7.308 7.708 8.236 8.099 Terugbetalingen 7.561 6.609 5.749 6.536 6.979 Spaarverschil 387 699 1.959 1.700 1.120 Rente 1.776 63 420 20 22 Besparingen 2.162 762 2.379 1.720 1.142 Tegoed op deposito’s eind periode 152.887 156.353 158.733 162.754 163.896 (in e mld. Bron: De Nederlandsche Bank)

Reageer op dit artikel