nieuws

Koopsommen domineren levenomzet

Archief

Hoge omzetten van koopsompolissen hebben het brutopremie-inkomen van levensverzekeraars vorig jaar verder omhoog gestuwd tot bijna e 23,5 mld. Procentueel is dat een groei van 12,2% en in absolute cijfers een plus van e 2,6 mld: een record.

De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) houdt toezicht op 88 (94) levensverzekeraars. Deze maatschappijen halen hun omzetstijging vooral uit de verkoop van individuele levenpolissen. Ruim e 2 mld van de premiegroei, 80% van het totaal, komt uit de particuliere markt. Het brutopremie-aandeel van de particuliere markt stijgt hierdoor tot 69,3% (68,2%). In absolute cijfers is dat een premie-omzet van e 16.007 (13.979) mln.
De opmars van de unit-linkedverzekering is vorig jaar voortgezet. De brutopremie uit individuele polissen met beleggingsrisico voor rekening van de polishouder steeg naar e 7.060 (5.638) mln, oftewel 44,1% (40,3%) van de particuliere markt.
De groei in marktaandeel is voornamelijk toe te schrijven aan de beleggingskoopsommen. De premie-omzet nam met bijna 35% (13%) toe tot e 2.592 (1.927) mln. De unit-linkedpolissen tegen periodieke premie zorgen voor een omzet van e 4.469 (3.711) mln, oftewel een stijging van 20,4% (31,1%).
Na een consolidatie in 1999 boekte ook de traditionele guldenspolis progressie. Onder invloed van het nieuwe belastingstelsel groeiden de individuele garantiekoopsommen met +23,7% (+1,8%) tot e 4.499 (3.636) mln. De individuele guldensverzekeringen tegen periodieke premie leveren wederom een min op: -5,5% (-0,4%) tot e 4.448 (4.705) mln premie.
Collectieve verzekeringen
De collectieve (pensioen)contracten vormden vorig jaar 30,7% (31,8%) van de totale levenmarkt. In absolute cijfers een premie-inkomen van e 7.085 (6.523) mln.
Voor het tweede achtereenvolgende jaar stegen de collectieve verzekeringen tegen koopsom met het beleggingsrisico voor polishouders opvallend: met 44% (45%) naar e 2.080 (1.445) mln. De collectieve koopsompremies voor risico van de verzekeraar daalden daarentegen met 12,4% (-14,6%) naar e 1.445 (1.651) mln.
In totaal brengen de collectieve overeenkomsten waarbij het beleggingsrisico voor rekening van de verzekeraar is, aan premie e 3.337 (3.511) mln premie binnen: een daling van 5%. De collectieve unit-linkedpolissen – de beschikbare premieregelingen – zijn goed voor e 3.748 (3.002) mln premie: een stijging van 25%. Daarmee is het aandeel van de beleggingsgerelateerde verzekeringen in de pensioenmarkt gestegen tot meer dan de helft: 52,9% (46,2%).
Brutopremie Leven verdeeld per categorie 2000 1999 Verschil in % periodieke premies individueel risico verzekeraar 4.448.242 4.705.357 -5,46% individueel risico polishouder 4.468.547 3.711.024 20,41% collectief risico verzekeraar 1.891.257 1.860.443 1,66% collectief risico polishouder 1.668.037 1.566.163 6,50% Totaal periodiek 12.476.083 11.842.987 5,35% premies ineens individueel risico verzekeraar 4.498.898 3.636.185 23,73% individueel risico polishouder 2.591.715 1.926.682 34,52% collectief risico verzekeraar 1.445.447 1.650.553 -12,43% collectief risico polishouder 2.080.082 1.445.431 43,91% Totaal koopsom 10.616.142 8.658.851 22,60% Som periodiek/koopsom 23.092.225 20.501.838 12,63% Indirect bedrijf 395.692 423.956 -6,67% Totaal Leven 23.487.917 20.925.794 12,24% (x ( 1.000)
de noemer indirect bedrijf. Dit verslagjaar is om die reden e 396 mln premie niet terug te vinden in de acht categorieën verdeeld naar premies periodiek en ineens, naar individueel en collectief en voor risico van de verzekeraar en voor risico van de polishouder.
Verdeling brutopremies Leven: Individueel – Collectief Individuele premies 69% periodiek 38,6% koopsom 30,7% Collectieve premies 31% periodiek 15,4% koopsom 15,3%
Verdeling levenpremies naar risico verzekeraar en polishouder Premies voor risico verzekeraar 53% Individueel 38,7% Collectief 14,5% Premies voor risico polishouder 47% Individueel 30,6% Collectief 16,2%

Reageer op dit artikel