nieuws

Klijn werkt met Casa Consulting aan formules

Archief

Met Casa Consulting is Paul Klijn, ex-algemeen directeur van Huis & Hypotheek, een bureau gestart dat formules in de markt zet voor het intermediair. Tot nog toe heeft dat geresulteerd in twee nieuwe formules: De Hypotheek Strateeg voor de VBO-makelaars en FinanceNed, een facilitaire organisatie voor tussenpersonen.

Klijn wist vorig jaar juni nog niet direct wat hij zou gaan doen. “Na mijn vertrek bij Huis & Hypotheek Nederland sprak ik nog meer mensen dan daarvoor, en ik hoorde plannen waar nooit tijd voor bleek te zijn. Ik kreeg toen het idee om daar vanuit consultancy iets mee te gaan doen.” Klijn ziet twee groepen op de intermediaire hypotheekmarkt. “Je hebt de franchiseketens die in de loop der jaren een professionaliseringsslag hebben gemaakt en de kantoren die zich – om een aantal redenen – niet bij deze ketens hebben aangesloten. Die professionalisering heeft een spanningsveld veroorzaakt binnen de grotere franchiseorganisaties. Ik wilde een franchiseorganisatie ontwikkelen zonder marketing, die modulair is opgebouwd. Het moest als het ware één cafetariamodel worden voor alle zaken die met de financiële dienstverlening te maken hebben. Dat is FinanceNed geworden: een bundeling van het faciliterende en het modulaire aspect.”
In oktober is Christiaan Schipper, voorheen werkzaam bij onder meer Huis & Hypotheek en Independer, bij het project betrokken. “We zijn toen op zoek gegaan naar partijen met ervaring en bewezen track-records, die hun specifieke expertise wilden integreren binnen het nieuwe concept en als financier/aandeelhouder wilden optreden”, aldus Klijn. Die partijen werden gevonden in de vorm van de Bloemendaal Advies Groep en AB&P Financiële Diensten. Schipper is interim-manager bij FinanceNed.
Meer projecten
Casa Consulting is met meer projecten bezig. “We werken onder meer aan de financiële herpositionering van een groot makelaarskantoor, een internetplatform en een nieuw CRM-pakket. We zijn ook betrokken bij de ontwikkeling van Het Nationaal Hypotheek Huis”, zegt Klijn. Aan dit initiatief gaan vooralsnog de voormalige hypotheekwinkels van de Schoeman Groep deelnemen. Op termijn kan dit leiden tot een nieuwe franchiseformule. “Het voordeel van onze werkwijze is dat we niet alleen strategisch en beleidsmatig bezig zijn, maar ook operationeel”, zegt Klijn. “Zoals eerder gezegd is Schipper verantwoordelijk voor FinanceNed en ik ben interim manager voor De Hypotheek Strateeg. Wanneer de tijd rijp is, zullen anderen mogelijk het roer overnemen.”
Facilitair
FinanceNed is franchise- noch inkooporganisatie. “Het is in de eerste plaats een facilitaire organisatie”, zegt Christiaan Schipper. “We hebben wel inkoopafspraken gemaakt met zeventien partijen. Later willen we naar ongeveer tien voorkeursmaatschappijen. Daarmee willen we andere afspraken maken dan nu het geval is. We willen niet alleen focussen op provisie, maar daarnaast service bieden. Aan de maatschappijen gaan we dan ook kwaliteitseisen stellen. We streven naar een langdurige relatie; daarom willen we ook service level agreements gaan opstellen.”
Een van de modules waaruit FinanceNed bestaat, is OfferteNed. “Wanneer OfferteNed niet voldoet aan de vooraf afgesproken levertijd van offertes, zal zij de tussenpersoon een vergoeding verschuldigd zijn. Aan de andere kant is er wel een bepaalde acceptatiegraad vereist. Dat geldt overigens ook voor de maatschappijen”, aldus Schipper.
Met die modulaire faciliteiten heeft de tussenpersoon meer vrijheid. “Het intermediair wordt geconfronteerd met organisaties die hun zaakjes niet op orde hebben”, aldus Schipper. “Dat levert frustraties op. Wij willen duidelijke afspraken maken. Zo is er volgens mij nog geen geldverstrekker geweest die een sanctie heeft gezet op te late levering van een offerte.” “Maatschappijen maken ook te weinig selectie in hun tussenpersonen”, vult Klijn aan. “Als je dat aantal terugbrengt en die verhogen vervolgens hun productie, doordat ze betere ondersteuning krijgen, is dat voor alle partijen beter.”
Modules
FinanceNed bestaat verder uit de modules InkoopNed, AdminNed, AdviesNed (een pool van adviseurs die ingehuurd kan worden op basis van een gesprekstarief), TrainNed (commerciële trainingen en werving en selectie) en op termijn moet PensioenNed actief worden, waarmee pensioenzaken via internet geregeld kunnen worden. HypoNed ten slotte biedt franchising- en marketingondersteuning. Hieruit is onder meer De Hypotheek Strateeg voortgekomen. “We richten ons hiermee op kleinere samenwerkingsverbanden”, zegt Klijn.
OfferteNed heeft volmachten van Argenta en DBV. “We zijn nog in gesprek met Albank en binnenkort hebben we ook een volmacht van Hooge Huys”, zegt Schipper. OfferteNed kent ook de mogelijkheid om, tegen betaling van een vast bedrag, de volledige administratieve en commerciële ondersteuning van het intermediair uit te voeren. Het intermediair heeft de mogelijkheid om via OfferteNed alle statussen van de cliënt te volgen. De kosten worden betaald door de maatschappij of verrekend met de provisie of bonus. In het laatste geval is het uitgangspunt ongeveer 0,15% van de hoofdsom per geaccepteerde offerte. “Bij andere inkooporganisaties ligt dat tarief veel hoger. Bij ons hou je altijd 0,85% over”, aldus Schipper.
Tussenpersonen kunnen zelf bepalen welke modules zij afnemen. Wel moeten InkoopNed en AdminNed samen worden afgenomen. Naast De Hypotheek Strateeg zijn er op dit moment nog een drietal organisaties die gebruik maken van modules van FinanceNed. “Aan het eind van het jaar verwachten we, zeker gelet op de te verwachten groei binnen De Hypotheek Strateeg, een totale hypotheekomzet van e 750 mln, om uiteindelijk door te groeien naar een hypotheekomzetvolume van e 2 mld in 2004”, zegt Schipper.
Remmende voorsprong
Volgens Klijn gaan franchiseorganisaties last krijgen van de ‘wet van de remmende voorsprong’. “Tussenpersonen willen tegenwoordig meer ondersteuning, maar ook meer vrijheid en de mogelijkheid om alleen die modules af te nemen waar men ook daadwerkelijk behoefte aan heeft. Het nadeel van de meeste franchiseorganisaties is dat zij die keuze niet bieden: het is vaak alles of niets. Soft-franchiseorganisaties hebben alleen maar bestaansrecht wanneer de franchisenemer, vaak een zelfstandig ondernemer met meerdere specialismen binnen het kantoor, het gevoel heeft dat er niet aan zijn stoelpoten als ondernemer wordt gezaagd. Dit vergt voor wat betreft de aansturing vanuit een overkoepelende centrale organisatie, bijvoorbeeld bij hard-franchising, echter wel veel meer afstemming en overleg met haar franchisenemers.”
De Hypotheek Strateeg-formule is volgens Klijn een goed voorbeeld van hoe een soft-franchiseorganisatie er in de nabije toekomst uit zou moeten zien. “Er zijn duidelijke en transparante afspraken tussen franchisegever en -nemer waardoor de uniformiteit van de formule wordt gewaarborgd. Verder staat het modulaire systeem borg voor een succesvolle nieuwe soft-franchiseorganisatie.”
Christiaan Schipper (links) en Paul Klijn: “Het intermediair wordt geconfronteerd met maatschappijen die hun zaakjes niet op orde hebben”.

Reageer op dit artikel