nieuws

Kleine winstgroei Achmea dankzij verzekeringsbedrijf

Archief

Achmea heeft de winst over het eerste halfjaar marginaal zien groeien ten opzichte van de eerste zes maanden van vorig jaar, vooral dankzij goede resultaten in het verzekeringsbedrijf.

Er werd een nettowinst geboekt van ( 1.023,6 (472,9) mln, een groei van meer dan 100%. Als de inkomsten uit de verkoop van vermogensbeheerder Achmea Global Investors aan de Engelse Eureko-partner Foreign & Colonial niet worden meegeteld, resteert echter een autonome winstgroei van 1,2%.
Het bank- en hypotheekbedrijf haalde een fors lager brutoresultaat: ( 20,7 (83,1) mln. Als oorzaken hiervan noemt Achmea een verkrapping van de rentemarge, een afname in het aantal particuliere transacties en een daling in de effecten-provisies door een slechter beursklimaat.
Het verzekeringsbedrijf compenseert die slechte resultaten. De premie-omzet nam toe tot ( 4.616 (4.119) mln; het schadebedrijf boekte met een premie-inkomen van ( 1.296 (1.090) mln relatief de grootste groei (19%). Het brutoresultaat Schade is gestegen tot ( 83,3 (59,5) mln.
Het totale brutoresultaat uit verzekeringen is met 45,4% gestegen tot ( 508,6 (349,7) mln. Grootste aandeel daarin heeft Pensioen en Leven met een twee keer zo hoog resultaat van ( 315,8 (148,1) mln, wat vooral te danken is aan de verkoop van koopsommen.
Het particuliere zorgbedrijf deelt niet in de verzekeringsvreugde: het brutoresultaat is gedaald tot ( 54,2 (58,4) mln. Hier zorgen een toegenomen schadelast en de oprichting van het nieuwe Achmea Health Services voor verhoogde kosten.
Afwachten
Bij Achmea lijkt veel in het teken te staan van afwachten, al dan niet vanwege het beursklimaat. Zo heeft het plan om in heel Nederland 26 Staal-bankkantoren te vestigen, vertraging opgelopen. Hoevenaars: “We hebben er nu twaalf en dat zal voorlopig zo blijven. We hebben minder nieuwe klanten dan gepland; daarentegen hebben we de kostenontwikkeling wel redelijk in de hand gehouden. We stoppen niet met dit project, maar we wachten nu af wat het klimaat gaat doen”.
De beursgang van Eureko, voor 65% in handen van Achmea, is nog allerminst een uitgemaakte zaak. Volgens Achmea-topman Nol Hoevenaars zal die op zijn vroegst pas in de tweede helft van volgend jaar plaatsvinden. “Maar die beslissing wordt op Eureko-niveau genomen en niet door Achmea”.
Intermediair
Via de enige intermediairmaatschappij Avéro blijft Achmea nadrukkelijk investeren in het intermediair. Achmea heeft verder via participatiemaatschappij Florinvest een belang van 25% in intermediairbedrijf Finchise. Daarmee wil de bankverzekeraar vooral startende tussenpersonen steunen. Hoevenaars: “Wij willen nadrukkelijk geen captives hebben. Het ondernemerschap van de tussenpersoon moet voor de productie zorgen. Starters hebben natuurlijk wel geld nodig; daar willen wij via Finchise – volgens een exitstrategie – een bijdrage aan leveren, waarbij we ons na een aantal jaren weer terugtrekken.”
Scaramea
Met het staken van de investeringen in internetbedrijf Scaramea hoopt Achmea de dotcom-malaise achter zich te laten: “Scaramea was ten eerste toeleverancier voor het bouwen van e-applicaties voor onze werkmaatschappijen. Daarnaast wilden wij met Scaramea allerlei markten gaan bewerken om nieuwe inkomsten te genereren. Dat is zwaar tegengevallen, dus wij hebben besloten niet meer te investeren”, legt Hoevenaars uit.
Het Scaramea-avontuur heeft naar schatting tientallen miljoenen gekost. Daarnaast heeft Achmea forse schadeclaim lopen tegen Telfort, die verband houdt met de vorig jaar door Scaramea verkochte internetprovider Noknok. “Telfort zou portalcapaciteit leveren voor Noknok. Daarmee kwamen ze niet op tijd en bovendien was de capaciteit onvoldoende.” De hoogte van de claim wil Hoevenaars niet prijsgeven: “Het is een redelijk bedrag”.
Ondanks deze tegenvallers heeft Achmea haar internetactiviteiten niet stopgezet. Wel zijn de verwachtingen ten aanzien van het medium aangepast: “Internet is een communicatiemiddel. Voor de distributie van simpele producten zal geleidelijk aan een verschuiving plaatsvinden naar internet. We zien daarin een duidelijke groei en de verwachting is dat gemiddeld over dit jaar 5% van de nieuwe productie bij FBTO en Centraal Beheer via internet zal binnenkomen.”

Reageer op dit artikel