nieuws

Klaverblad verhoogt avp-premie gezinnen

Archief

Klaverblad verhoogt en bloc de premies voor de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (avp) met gezinsdekking. Per 1 oktober gaan de tarieven met gemiddeld 15% omhoog vanwege “aanzienlijke verliezen” in dit marktsegment, aldus Klaverblad.

De avp-premie voor gezinnen stijgt naar ( 112,94 (was ( 100) per jaar bij een verzekerd bedrag van ( 2,5 mln. Deze jaarpremie wordt verlaagd tot ( 79 (68) als wordt gekozen voor een eigen risico van ( 200 per schadegebeurtenis. Indien wordt gekozen voor een eigen risico van ( 350 voor alleen schade door kinderen, bedraagt de premie ( 90,35 (77,50) per jaar.
De tarieven van aansprakelijkheidsverzekeringen voor alleenstaanden blijven onveranderd ( 67,50 per jaar, respectievelijk ( 52,50 per jaar bij een eigen risico van ( 200 per gebeurtenis.
Bij de prolongatie van de polissen worden ook nieuwe voorwaarden van toepassing. Conform het advies van het Verbond van Verzekeraars wordt schade door seksuele gedragingen uitgesloten. De opzetuitsluiting is ook herzien.

Reageer op dit artikel